Denumire proiect Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4 din municipiul Cahul
Data de start și finalizare 17.11.2023 -
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria municipiului Cahul
Activități principale
 • Elaborarea şi semnarea Contractului de finanțare cu aplicantul şi partenerii;
 • Elaborarea, achiziționarea și instalarea  panourilor informative;
 • Elaborarea caietelor de sarcini şi lansarea procedurilor de achiziţii publice la lucrările de construcţie;
 • Contractarea supraveghetorului tehnic;
 • Desemnarea companiei de construcţie;
 • Monitorizarea activităţii de construcţie conform termenilor stabiliţi în contract şi contrasemnarea actelor de îndeplinire a volumelor de lucrări efectuate;
 • Organizarea și desfășurarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor și recepția finală a lucrărilor cu vizita în teren privind primirea construcțiilor efectuate și semnarea proceselor de recepție finală a lucrărilor efectuate;
 • Organizarea evenimentului de încheiere a proiectului cu semnarea oficială a contractelor de transmitere în proprietate APL a bunurilor procurate în cadrul proiectului;
 • Pregătirea raportului final privind rezultatele şi impactul proiectului.
Produsele proiectului
 • 1 clădire cu performanță energetică sporită de 4934,7 m2;
 • 995,2 m2 de acoperiș renovat;
 • 440 m2 de pereu renovat;
 • 1180 m2 de pavaj nou construit;
 • 650 m2 de bordură nou construită;
 • 4520 m2 de spații verzi renovate.
Rezultatele proiectului
 • Condiții optime de învățare create pentru cca 200 de copii din cadrul Grădiniței nr. 4 „Zâmbetul”;
 • Condiții de muncă favorabile create pentru cca 37 angajați care își desfășoară activitatea în cadrul instituției;
 • Încredere sporită în instituție din partea a cca 350 de părinți;
 • Nr. de copii ce vor frecventa grădinița crescut cu minim 10%;
 • Pierderi de căldură și a consumurilor energetice reduse cu 30%;
 • Emisii poluante reduse cu 30%.
Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Creșterea eficienței energetice a clădirii publice de educație timpurie – Grădinița Nr.4 „Zâmbetul” prin realizarea lucrărilor de reconstrucție

Obiectivele specifice:

 • Îmbunătățirea condițiilor educaționale pentru cca 200 copii preșcolari din zona Lapaevca prin reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4 „Zâmbetul” din municipiul Cahul;
 • Reducerea cu 40% a emisiilor de CO2 prin implementarea propunerilor din auditul energetic și documentația de avizare pentru lucrările de reabilitare termica a Grădiniței Nr.4 „Zâmbetul”.
Valoarea totală a proiectului

Suma Cererii de finanțare (Decizia CNCDR nr. 25/23 din 23.10.2023):
19.994.790,00 MDL, inclusiv:

 • FNDRL – 17.995.310,00 MDL (90,0 %);
 • Contribuția Primăriei municipiului Cahul – 1.999.480,00 MDL (10,0 %).

Suma conform Contractelor de antrepriză/servicii: 12.412.576,71 MDL, inclusiv:

 • FNDRL – 11.171.319,04 MDL (90,0 %);
 • Contribuția Primăriei municipiului Cahul – 1.241.257,67 MDL (10,0 %).
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT