Denumire proiect Construcția Apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților: Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca din raionul Leova
Data de start și finalizare 03.02.2022 -
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Parteneri

Consiliul Raional Leova, Primăria comunei Cazangic, Primăria comunei Vozneseni, Primăria comunei Sărăteni, Primăria comunei Cneazevca, Primăria satului Ceadîr, Primăria satului Colibabovca și Primăria satului Orac.

Activități principale

ü  Construcția apeductului magistral Sarata Nouă-Sărăteni, cu conectarea a 14 localități.

ü  Încheierea acordului de cooperare intercomunitară privind ü  regionalizarea serviciului de aprovizionare cu apă și canalizare.

 

ü  Organizarea evenimentelor de informare și a campaniilor de conștientizare a populației.

ü  Încheierea contractelor de prestarea a serviciului de aprovizionare cu apă și sanitație între primării și operatorul regional (S.A. ”Apă Canal Leova”).

Produsele proiectului

Rețele de apeduct magistral construite- 54 618 m.l.;

Castele de apă construite – 2 (V=50m3);

Castel de apă construit- 1 unitate (V=25 m3) ;

Stații de pompare a apei construite – 4 unități;

Stații de dezinfectare a apei construite- 14 unități.

Rezultatele proiectului

Rezultate estimate:

Localități ce au acces la sistemul de AAS construit: 14 localități;

Populația cu acces la sistemul de AAS construit: 10341 locuitori.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Asigurarea accesului la sursa sigură de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din localitățile: Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca

 din  raionului Leova.

Obiective specifice:

1. Construcţia reţelelor de apeduct magistral pe o porțiune de 52,4 km cu conectarea a 11 localități.

2. Consolidarea capacităților de management ale operatorului regional și a primăriilor.

Valoarea totală a proiectului

Buget total al proiectului: 50 221 107 MDL

Suma solicitată din FNDR: 45 000 000,00MDL

Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia: 5 221 107 lei,

inclusiv a Consiliul Raional Leova - 2 721 107,00 MDL ;

Contribuția  a 7 APL de nivelul I- 2 500 000, 00 MDL.