Denumire proiect Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni
Data de start și finalizare 03.02.2022 -
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria orașului Căușeni
Parteneri

Consiliul Raional Căușeni

Activități principale
 • Organizarea licitației publice pentru achiziționarea lucrărilor de construcție și a serviciilor de supraveghere tehnică; 
 • Semnarea contractului pentru lucrările de construcție și pentru prestarea serviciilor de supraveghere tehnică;
 • Executarea și monitorizarealucrărilor de reconstrucție în conformitate cu proiectul tehnic și contractele de antrepriză;
 • Recepționarea lucrărilor executate și transmiterea costurilor investiționale;
 • Asigurarea vizibilității proiectului. Organizarea ședințelor de informare în fiecare sector și instituție din zonele de revitalizare;  
 • Elaborarea a 2 panouri informative a proiectului care va fi instalat la șantiere.
Produsele proiectului
 • Instituții publice renovare – gimnaziul Dimitrie  Cantemir, Grădinița nr.6;
 • Terenurile  de joacă aferente  grădiniței  de copiii nr.6 din Căușenii Vechi și curțile a patru blocuri locative amenajate și asigurate cu echipament pentru organizarea activităților în aer liber;
 • Stadion multifunctional adaptat la condiții de odihnă activă și activități sportive solicitate de locuitori;
 • 2 festivaluri - ”Miorița” și  ”Fântânilor”  cu participarea partenerilor, finanțatorilor și locuitorilor din zonele de revitalizare.
Rezultatele proiectului

1 Localitate beneficiară de revitalizare urbană

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Sporirea atractivității zonei de revitalizare Căușenii Vechi din orașul Căușeni și Școala Profesională, orașul Cimișlia, prin îmbunătățirea situației socio-economice a sectorului, generarea locurilor de muncă și stimularea dezvoltării zonelor adiacente.

Obiective specifice:

 • Crearea condițiilor pentru realizarea cu succes a activităților și asigurarea vizibilității proiectului.
 • Asigurarea atractivității serviciilor educaționale, culturale și de  odihnă activă de calitate prin reparația capitală a acoperișurilor și a fațadelor instituțiilor educaționale și de cultură din zona de revitalizare Căușenii Vechi și anume: Grădinița de copii nr.6 „Lia-Ciocîrlia”; Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” în termen de 12 luni.
 • Oferirea oportunităților pentru odihnă activă în condiții de securitate prin amenajarea a 9 terenuri de joacă în spațiile aferente ale grădiniței de copii nr.6 „Lia-Ciocârlia” și a blocurilor locative din zona de revitalizare Căușenii Vechi în termen de 12 luni
 • Stimularea odihnei active și regionalizarea activităților sportive  prin construcția terenului sportiv multifuncțional în sectorul de revitalizare Căușenii Vechi, în termen de 12 luni;
 • Promovarea inițiativei de revitalizare a zonelor defavorizate în cadrul parteneriatelor.
Valoarea totală a proiectului

Suma conform Cererii de finanțare:
8.011.955,57 MDL, inclusiv:

 • FNDRL – 5.412.354,89 MDL (67,5530 %);
 • Contribuția Primăriei orașului Căușeni – 2.599.600,69 MDL (32,4470 %).

Suma conform Cererii de finanțare (actualizată):
20.808.958,00 MDL, inclusiv:

 • FNDRL – 14.057.175,51 (67,5530 %);
 • Contribuția Primăriei orașului Căușeni – 6.751.782,49 MDL (32,4470 %).
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT