Denumire proiect Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova
Data de start și finalizare 03.02.2022 -
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria Tigheci, raionul Leova
Parteneri

Primăria comunei Tigheci, Primăria comunei Băiuș, Primăria comunei Borogani, Consiliul raional Leova, Primăria orașului Iargara.

Activități principale
 • Elaborarea şi semnarea Contractului de finanțare cu aplicantul şi partenerii;
 • Elaborarea, achiziționarea și instalarea  panourilor informative;
 • Elaborarea caietelor de sarcini şi lansarea procedurilor de achiziţii publice la lucrările de construcţie;
 • Contractarea supraveghetorului tehnic;
 • Desemnarea companiei de construcţie;
 • Monitorizarea activităţii de construcţie conform termenilor stabiliţi în contract şi contrasemnarea actelor de îndeplinire a volumelor de lucrări efectuate;
 • Organizarea și desfășurarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor și recepția finală a lucrărilor cu vizita în teren privind primirea construcțiilor efectuate și semnarea proceselor de recepție finală a lucrărilor efectuate;
 • Organizarea evenimentului de încheiere a proiectului cu semnarea oficială a contractelor de transmitere în proprietate APL a bunurilor procurate în cadrul proiectului;
 • Pregătirea raportului final privind rezultatele şi impactul proiectului.
Produsele proiectului
 • Rețele de apeduct magistral construite- 16 500 m;
 • Rețele de apeduct construite – 44 330 m;
 • Rezervoare de apă potabilă construite – 2 (V=150m3X2);
 • Rezervoare de apă potabilă construite – 2 (V=50m3X2);
 • Turn de apă construit- 1 unitate (V=25 m3);
 • Stații de pompare a apei construite – 2 unități.
Rezultatele proiectului

Localități ce au acces la sistemul de AAS construit: 6 localități;
Populația cu acces la sistemul de AAS construit: 8215 locuitori.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Dezvoltarea serviciului calitativ de aprovizionare cu apă potabilă prin cooperare regională a localităților din  raionului Leova

Obiective specifice:

 • Cetățenii din localitățile: Băiuș, Borogani, Cociulia Nouă, Cuporani, Meșeni și Tigheci au acces la servicul de aprovizionare cu apă înbunătățit.
 • Primăriile Băiuș, Borogani,Tigheci, Iaragara și Consiliul raional Leova cooperează pentru regionalizarea și înbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă potabilă a cetățenilor din raionul Leova.
Valoarea totală a proiectului

Suma conform Cererii de finanțare:
35.369.200,00 MDL, inclusiv:

 • FNDRL – 31.832.240,00 MDL (89,9999 %);
 • Contribuția APL I Tigheci – 3.536.960,00 MDL (10,0001 %).

Suma actualizată a Cererii de finanțare (Decizia CNCDR nr. 14/22 din 08.08.2022):
46.283.370,00 MDL, inclusiv:

 • FNDRL – 41.654.980,66 MDL (89,9999 %);
 • Contribuția APL I Tigheci – 4.628.389,34 MDL (10,0001 %).

Suma conform Contractelor de antrepriză/servicii:
36.176.410,96 MDL, inclusiv:

 • FNDRL – 32.558.709,69 MDL (89,9999 %);
 • Contribuția APL I Tigheci – 3.617.701,27 MDL (10,0001 %).
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT