Denumire proiect Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul
Data de start și finalizare 17.11.2023 -
Domeniu Finanțare din FNDR
Finanțare din alte surse
Documentul Unic de Program (DUP) 2022-2024
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria municipiului Cahul
Activități principale
 • Elaborarea şi semnarea Contractului de finanțare cu aplicantul şi partenerii;
 • Elaborarea, achiziționarea și instalarea  panourilor informative;
 • Elaborarea caietelor de sarcini şi lansarea procedurilor de achiziţii publice la lucrările de construcţie;
 • Contractarea supraveghetorului tehnic;
 • Desemnarea companiei de construcţie;
 • Monitorizarea activităţii de construcţie conform termenilor stabiliţi în contract şi contrasemnarea actelor de îndeplinire a volumelor de lucrări efectuate;
 • Organizarea și desfășurarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor și recepția finală a lucrărilor cu vizita în teren privind primirea construcțiilor efectuate și semnarea proceselor de recepție finală a lucrărilor efectuate;
 • Organizarea evenimentului de încheiere a proiectului cu semnarea oficială a contractelor de transmitere în proprietate APL a bunurilor procurate în cadrul proiectului;
 • Pregătirea raportului final privind rezultatele şi impactul proiectului.
Produsele proiectului
 • 87,6 km de rețele de cablu iluminare stradală modernizate;
 • 765 piloni montați;
 • 2397 de corpuri de iluminat LED instalate.
Rezultatele proiectului
 • Cca 10 000 de cetățeni care locuiesc în zonele neiluminate vor avea acces;
 • Cca 40 000 persoane locuitorii ai municipiului Cahul vor avea acces;
Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat stradal în rețea inteligentă integră pe întreg teritoriu al municipiului Cahul.

Obiectivele specifice:

 • Creșterea gradului de siguranță a traficului, de securitate individuală și a calității vieții pentru cca 40 000 cetățeni;
 • Reducerea consumului specific de energie electrică prin instalare a cca 3000 corpuri de iluminat LED performante;
 • Susținerea și stimularea dezvoltării economice și sociale a localității pentru cele 46 de sectoare de străzi neiluminate. 
Valoarea totală a proiectului

Suma conform Cererii de finanțare (Decizia CNCDR nr. 25/23 din 23.10.2023):
53.539.130,00
 MDL, inclusiv:

 • FNDRL – 46.579.040,00 MDL (87,0 %);
 • Contribuția Primăriei municipiului Cahul – 6.960.090,00 MDL (13,0 %).
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI 

FOTOGRAFII 

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT