Prima   -  Planificare regională   -  Dezvoltare urbană   -  Dezvoltarea orașelor-poli de creștere   -  Implementarea Pogramului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere

Implementarea Pogramului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere

Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027, a fost aprobat prin Hotarârea de Guvern Nr. 916 din 16.12.2020  și are drept scop dezvoltarea socio-economică a șase municipii - centre regionale din Republica Moldova în vederea transformării acestora în poli de creștere, capabili să susțină extinderea dezvoltării în zonele rurale proxime și să asigure ocuparea forței de muncă, astfel încât rețeaua de orașe-poli de creștere regională să devină atractivă pentru locuitori, antreprenori și vizitatori. Implementarea Programului urmează să sprijine realizarea Agendei 2030 de dezvoltare durabilă în Republica Moldova.

Prezentul Program vizează 6 municipii care au potențialul necesar de a deveni orașe poli de creștere la nivel național și regional: Cahul, Comrat, Edineț, Soroca, Orhei și Ungheni. Aceste 6 localități urbane desemnate ca și orașe poli de creștere au o serie de caracteristici comune:

  • se află în afara ariei de dominație absolută a orașului capitală (municipiul Chișinău) sau a altor orașe de importanță națională (municipiul Bălți);
  • interacționează cu orașele de dominație absolută interne (Chișinău și Bălți) dar și regionale (Cernăuți, Moghiliv-Podil'schi, Botoșani, Iași, Galați), mai ales în domeniul economic (comerț, transport, aprovizionarea cu anumite bunuri) și al serviciilor publice și private (învățământ superior, servicii medicale de specialitate, servicii financiarbancare, aprovizionarea cu anumite servicii);
  • își bazează creșterea pe resurse endogene și pe cele din arealele rurale polarizate, având o arie de influență locală (de maxim 30 km / sau un interval temporar necesar pentru deplasarea cu mașină - navetismul acceptat). În zona de influență a acestor 6 municipii (30 km distanță) locuiesc peste 1 milion de cetățeni.

Obiectivul general al Programului este: Crearea în Republica Moldova a unei rețele de orașe - poli de creștere regională, atractive pentru locuitori, antreprenori și vizitatori care generează creștere, ocupare a forței de muncă și stimulează dezvoltarea zonelor teritoriale adiacente.

Obiectivele specifice al Programului urmăresc îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces cu zonele adiacente; dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea; revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice; modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice.

În cadrul acestui Program, se propun a fi susținute financiar proiecte de dezvoltare ale municipiilor desemnate orașe-poli de creștere și a localităților rurale din zona lor de influență, la nivelul următoarelor componente:

1. Conectivitate și mobilitate urbană, focusată pe modernizarea infrastructurii drumurilor și serviciilor urbane de transport public.

2. Competitivitate și susținerea activităților economice, focusată pe dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a dezvoltării sectorului privat și atragere a investițiilor străine.

3. Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice, focusată pe satisfacerea celor mai stringente aspecte ale calității vieții în orașe.

4. Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice, focusată pe asigurarea adecvată a populației cu servicii de apă, canalizare, salubrizare și iluminat stradal.

Ca parte a politicii de dezvoltare regională, prezentul Program pune accent pe obiectivul de creștere economică durabilă.

Necesitatea acestui Program este determinată de faptul că, în prezent, municipiile Cahul, Comrat, Orhei, Ungheni, Soroca și Edineț - propuse pentru a fi dezvoltate ca poli de creștere - nu dețin suficiente capacități endogene pentru a-și valorifica pe deplin potențialul de dezvoltare în calitate de poli de creștere, fiind în incapacitate de a difuza prosperitate pentru teritoriile rurale adiacente pe care le polarizează, astfel fiind afectată negativ competitivitatea și ritmurile de creștere economică a Republicii Moldova.

Pentru a asigura un nivel minim de dezvoltare socio-economică a acestor municipii - care ar corespunde unor criterii de bază de definire a unui oraș-pol de creștere - sunt necesare investiții publice de circa 5,4 miliarde MDL, inclusiv 1,2 mlrd MDL - pentru mun. Soroca, 1,25 mlrd MDL - pentru mun. Comrat, 1,13 mlrd MDL - pentru mun. Ungheni, 832 mln MDL - pentru mun. Cahul, 576 mln MDL - pentru mun. Edineț și 415 mln - pentru mun. Orhei. Evident, aceste intervenții presupun un efort financiar care depășește cu mult capacitatea bugetelor locale și nu vor putea fi realizate fără un sprijin consistent din partea autorităților publice centrale și donatorilor.

Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027 este implementat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia.

În scopul implementării obiectivelor Programului, Agenția de Dezvoltare Sud este abilitată să ofere asistență informațională și suport Primăriei municipiului Cahul în vederea consolidării capacităților de elaborare/actualizare a documentației strategice și urbanistice,  

Asistența este oferită cu suportul financiar al Fondului „Consolidarea capacității orașelor-poli de creștere", creat în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Fondurilor pentru Dezvoltare și Politică Regională a Republicii Polonia, cu susținerea Fondurilor programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone (Polish Aid).