Prima   -  Buletine informative și publicații   -  Publicații

Publicații

»»  Numai împreună putem avea un oraș curat

 


»»  Regional Development an imperative for Moldova as a European state


»»  Bine ați venit în Regiunea de Dezvoltare Regională Sud!


»»  Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Partenerul DVS în Regiunea Sud


»»  Suport didactic pentru organizarea și desfășurarea orelor ecologice


»»  Profiluri investiționale pentru regiunea Sud a Republicii Moldova

»»  Investments Profiles for South Region of the Republic of Moldova

»»  Portofoliu de proiecte ADR Sud


»»  Portofoliu de activități implementate de către Academia de Administrare Publică în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiile de Dezvoltare Regională și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei

»»  Studiu de Fezabilitate pentru serviciile de alimentare cu apă a r. Leova, cu opțiuni pentru servicii de canalizare, bazat pe capitolul AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică

»»  Note analitice în baza statisticilor teritoriale: Antreprenoriat, Apă și Canalizare, Infrastructura drumurilor

Discrepanțele regionale în sensul dezvoltării economice reprezintă o provocare în lumea modernă. Republica Moldova nu este o excepție în acest sens, înregistrînd o concentrare neuniformă a potențialului economic la nivel territorial, fapt ce determină și diferențe majore în nivelul de trai între urbe și localitățile rurale din cadrul regiunilor.

În scopul sporirii nivelului de înțelegere și utilizare a datelor statistice dezagregate în profil regional, au fost elaborate 3 note analitice în baza statisticilor oficiale. Tematicile notelor analitice reprezintă cîteva domenii de interes prioritar pentru politicile de dezvoltare regională,  identificate în comun cu specialiștii Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și ai Biroului Național de Statistică. Necesitatea elaborării notelor analitice a fost identificată și în cadrul ultimului sondaj de opinie al utilizatorilor de date, conform căruia 75 la sută din respondenți au menționat oportunitatea prezentării datelor statistice, fiind însoțite de note analitice, fapt ce va spori claritatea și interpretarea corectă a datelor.

Notele analitice au fost elaborate și diseminate în cadrul componentei privind îmbunătățirea statisticilor teritoriale a Proiectului Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Național”, cu suportul Guvernului României și al rogramului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

  1. Activitatea de antreprenoriat, în profil teritorial
  2. Sistemele de aprovizionare cu apă și canalizare, în profil teritorial 
  3. Infrastructura de drumuri, în profil teritorial 

Sursa BNS.


»»  Ghid practic privind implementarea sistemului de management energetic în instituțiile publice