Prima   -  SUERD   -  Evenimente curente   -  Știri despre implementarea SUERD

Știri despre implementarea SUERD

»»  Obiectivele SUERD, discutate în cadrul unei ședințe la MDRC

04.06.2012

4 iunie, Chișinău, Veaceslav Guțuțui, coordonatorul național SUERD, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor a întrunit în cadrul unei ședințe de lucru directorii agențiilor de dezvoltare Sud, Centru și Nord pentru a discuta despre prevederile, obiectivele și oportunitățile strategiei, precum și utilitatea organizării unor acțiuni cu ocazia Zilei Dunării în Moldova, care se desfășoară anual la 29 iunie.

De asemenea, cei prezenți au discutat planul provizoriu de acțiuni ce urmează a fi realizat în perioada nominalizată, menționînd activitățile de informare. În cadrul ședinței, consultantul național pentru implementarea Strategiei, Andrei Iovu, a prezentat structura de guvernanță a SUERD, responsabilitățile reprezentanților instituțiilor (experți) pe domeniile prioritare, rolul coordonatorului național, structura operațională SUERD în Republica Moldova și contribuția ADR-urilor. Totodată, în cadrul întrunirii au fost analizate posibilitățile de colaborare cu experții pe domeniile prioritare și modalitățile de implementare prin acțiuni și proiecte concrete, care ar demonstra un impact imediat, cu beneficii pentru regiune.

La finalul ședinței directorii agențiilor au menționat conceptele în curs de elaborare și posibilitatea discutării acestora cu partenerii din statele semnatare a Strategiei.       

 

4 iunie 2012 Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

 


»»  Experții au pus în discuție conținutul planului de acțiuni privind implementarea SUERD în Republica Moldova

CHIȘINĂU, 7 iunie 2012.

Experții naționali pe domeniile prioritare ale Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) s-au reunit astăzi în ședință pentru a discuta conținutul planului de acțiuni privind implementarea SUERD în Republica Moldova. De asemenea, discuțiile au vizat procesul de comunicare, asigurarea vizibilității acțiunilor în cadrul strategiei, formarea subgrupurilor de lucru, precum și  organizarea evenimentelor cu ocazia Zilei Dunării.

Experții naționali, reprezentanți ai diferitor instituții de stat, au comunicat despre acțiunile identificate, costurile necesare și termenul de implementare ale acestora.

Totodată, unele domenii ale planului de acțiuni urmează a fi completate și definitivate, în acest sens urmînd a fi organizate ședințe adiționale. ♦ MDRC

 


»»  Oportunitățile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării prezentate la Cahul

26 iunie│Cahul│Prezentarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. În contextul zilei internaționale a Dunării, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud au organizat o scurtă sesiune de informare despre oportunitățile oferite de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). La eveniment au participat reprezentanți ai Autorităților Publice Locale și factori interesați de posibilitățile oferite de leantul care leagă Republica Moldova de restul Europei.

Strategia Uniunii Europene (UE) pentru Regiunea Dunării reprezintã un model de cooperare regională la nivel european - inspirat de Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice. Strategia este o platformă pentru încurajarea parteneriatelor, atât între autoritățile locale și regionale, cît și între autorități, mediu privat și sectorul neguvernamental, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunării.

Obiectivele generale ale SUERD reprezintă: asigurarea și susținerea dezvoltării economice, sociale și culturale a statelor și regiunilor situate în bazinul hidrografic al Dunării, cu respectarea normelor de protecție a mediului; diminuarea decalajelor social-economice dintre regiuni; eficientizarea utilizării fondurilor europene și atragerea de noi fonduri pentru regiunea Dunării.

Au semnat aprobarea SUERD 16 state, dintre care 8 membre ale UE (Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Ungaria, România, Slovacia și Slovenia) și 6 non-UE (Bosnia și Herțegovina, Croația, Muntenegru, Serbia, Ucraina și Republica Moldova).

Modul de implementare/evaluare a SUERD se transpune  în acțiuni și proiecte. Proiectele reprezintă aspectul hard core al SUERD și de obicei necesită co-finanțare. Proiectele trebuie să demonstreze un impact imediat, cu beneficii pentru regiune, să aibă un impact asupra la toată macro-regiunea sau o parte din ea, să fie realiste, fezabile, sustenabile,  să aibă la bază principiul win-win, adică toate părțile implicate în proiect să aibă de cîștigat, să vizeze prevederile Strategiei (exemple de inițiative sunt indicate în Planul de Acțiuni elaborat de Comisia Europeană). Toate aceste date au fost comprimate în prezentarea dl Andrei Iovu, expert din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor care a participat la eveniment.

Râul Dunărea este al doilea ca mărime din Europa, după Volga, izvorăște din munții Pădurea Neagră. Dunărea este un important drum fluvial internațional, curgând prin 10  țări - Germania, Austria, Slovacia, Croația, Ungaria, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina.

Ziua Dunării este marcată pe 29 iunie. Evenimente consacrate  acestei zile au foat organizate la Cahul, satul Văleni, pe 29 iunie.           

 


»»   Proiectele ce vor fi implementate în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării sunt analizate la Giurgiulești

La 23 iulie, 2013 la Giurgiulești a vut loc o ședință în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).  Reuniunea a avut drept scop de a trece în revistă realizările din perioada lunilor martie - iulie curent, pe fiecare domeniu prioritar, inclusiv problemele și provocările în derularea procesului, precum și identificarea soluțiilor optime de valorificare a oportunităților oferite de Dunăre și regiune, în general.      

Domnul vice-ministru al dezvoltării regionale și construcțiilor, Liviu Oboroc - coordonator național al SUERD, a declarat că "desfășurarea reuniunii la Portul Internațional Giurgiulești are loc în contextul manifestărilor dedicate Zilei Dunării și este mai relevant să vorbești despre oportunitățile Dunării mai aproape de fluviu, decît în Chișinău." De asemenea, oficialul a subliniat importanța participării țării noastre ca membră a Strategiei,  la diferite evenimente lansate de la începutul anului curent, specificînd că acestea constituie o ocazie deosebită de a facilita comunicarea coordonatorilor pe priorități și un imbold în vederea implementării SUERD în R. Moldova. Totodată,  viceministrul a subliniat că în cadrul evenimentului fiecare expert național, reprezentant al unei instituții guvernamentale, responsabil de unul din cele 11 domenii prioritare prezintă activitățile realizate și procesul de derulare pe domeniu, iar la final va fi realizat un raport comun cu propuneri și concluzii ce va fi prezentat reprezentanților Comisiei Europene, pentru a spori cooperarea și a facilita accesibilitatea fondurilor UE pe proiecte concrete.
În contextul realizărilor obținute, Svetlana Rogov șefa Direcției relații internaționale și atragerea investițiilor, a enumerat cele mai importante activități realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, menționînd participarea la Prima Reuniune Comună a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în contextul Procesului de Programare Financiară 2014 - 2020 de la București, ședința Punctelor Naționale de Contact și Coordonatorilor Domeniilor Prioritare din cadrul SUERD de la Bruxelles, precum și alte ședințe lansate în cadrul ministerului, lansarea platformei de comunicare și promovare http://groupspaces.com/SUERD/.

                     

Doamna Maria Culeșov, director al Agenției de Dezvoltare Regională Sud, a prezentat proiectul CO-WANDA (Convenția pentru Managementul Deșeurilor pentru Navigația Interioară pe Dunăre), în care ADR SUD este partener,  drept o  realizare concludentă în cadrul SUERD.Doamna  director a menționat că scopul proiectului este de a avansa funcționarea sistemului de management al deșeurilor navale, iar pentru realizarea proiectului va fi preluată experiența mai multor țări în acest sens, în special a celor din  regiunea rîului Rin. Reprezentanții MDRC au mai precizat că proiectul a fost inițiat la propunerea unui partener de dezvoltare din Galați, iar MDRC este actorul ce deține competențe pentru implementarea unor asemenea proiecte, inclusiv în alte domenii.

Coordonatorul național SUERD- Liviu Oboroc, viceministru  al dezvoltării regionale și construcțiilor, și-a exprimat recunoștința pentru participarea experților la ședință și a conchis că dialogul constructiv va impulsiona activitățile în continuare.

În final a fost realizată o prezentare a Portului Internațional Giurgiulești.