<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Sud]]> http://www.adrsud.md/ 03.02.2023 ro http://www.adrsud.md/ Copyright (c) 2023 http://www.adrsud.md/Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului "Modernizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în raionul Cahul prin extindere și regionalizare continuă" <![CDATA[Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului "Modernizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în raionul Cahul prin extindere și regionalizare continuă" // Anunțuri proceduri finanțate din FNDR]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=755&id=4832&t=/Achizitii-Publice/Anunturi-proceduri-finantate-din-FNDR/Anunt-de-intentie-privind-achizitionarea-lucrarilor-de-constructie-in-cadrul-proiectului-Modernizarea-serviciului-de-alimentare-cu-apa-potabila-in-raionul-Cahul-prin-extindere-i-regionalizare-continua/ ]]> 09.03.2022 14:02 Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare în cadrul proectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni (etapa a II-a) și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi" <![CDATA[Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare în cadrul proectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni (etapa a II-a) și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi" // Anunțuri proceduri finanțate din FNDR]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=755&id=4831&t=/Achizitii-Publice/Anunturi-proceduri-finantate-din-FNDR/Anunt-de-intentie-privind-achizitionarea-lucrarilor-de-constructie-a-retelelor-de-canalizare-in-cadrul-proectului-Modernizarea-statiei-de-epurare-a-apelor-uzate-din-oraul-Caueni-etapa-a-II-a-i-constructia-sistemului-de-canalizare-in-sectorul-Cauenii-Vechi/ ]]> 09.03.2022 13:59 Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare în cadrul proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia" <![CDATA[Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare în cadrul proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia" // Anunțuri proceduri finanțate din FNDR]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=755&id=4830&t=/Achizitii-Publice/Anunturi-proceduri-finantate-din-FNDR/Anunt-de-intentie-privind-achizitionarea-lucrarilor-de-constructie-a-retelelor-de-canalizare-in-cadrul-proiectului-Extinderea-sistemului-de-canalizare-in-oraul-Cimilia/ ]]> 09.03.2022 13:56 Anunț de intenție privind achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate în cadrul proiectului "Apeduct magistral Ștefan Vodă-Căușeni- Căinari" <![CDATA[Anunț de intenție privind achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate în cadrul proiectului "Apeduct magistral Ștefan Vodă-Căușeni- Căinari" // Anunțuri proceduri finanțate din FNDR]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=755&id=4829&t=/Achizitii-Publice/Anunturi-proceduri-finantate-din-FNDR/Anunt-de-intentie-privind-achizitionarea-serviciilor-de-elaborare-a-studiului-de-fezabilitate-in-cadrul-proiectului-Apeduct-magistral-tefan-Voda-Caueni-Cainari/ ]]> 09.03.2022 13:54 Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Sărata Nouă-Sărăteni, cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozneseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca din raionul Leova <![CDATA[Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Sărata Nouă-Sărăteni, cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozneseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca din raionul Leova // Anunțuri proceduri finanțate din FNDR]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=755&id=4828&t=/Achizitii-Publice/Anunturi-proceduri-finantate-din-FNDR/Anunt-de-intentie-privind-achizitionarea-lucrarilor-de-constructie-a-apeductului-magistral-Sarata-Noua-Sarateni-cu-conectarea-localitatilor-Selite-Cazangic-Betemac-Troian-Troita-Vozneseni-Sarateni-Orac-Ceadir-Colibabovca-i-Cneazevca-din-raionul-Leova/ ]]> 09.03.2022 13:50 Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de apeduct interioare, cu conectări, în cadrul proiectului “Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata-Răzeși” <![CDATA[Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de apeduct interioare, cu conectări, în cadrul proiectului “Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata-Răzeși” // Anunțuri proceduri finanțate din FNDR]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=755&id=4827&t=/Achizitii-Publice/Anunturi-proceduri-finantate-din-FNDR/Anunt-de-intentie-privind-achizitionarea-lucrarilor-de-constructie-a-retelelor-de-apeduct-interioare-cu-conectari-in-cadrul-proiectului-Constructia-apeductelor-interioare-in-satele-Tomai-i-Sarata-Razei/ ]]> 09.03.2022 13:46 Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului "Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova" <![CDATA[Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului "Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova" // Anunțuri proceduri finanțate din FNDR]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=755&id=4826&t=/Achizitii-Publice/Anunturi-proceduri-finantate-din-FNDR/Anunt-de-intentie-privind-achizitionarea-lucrarilor-de-constructie-in-cadrul-proiectului-Constructia-apeductelor-magistrale-Iargara-Borogani-Iargara-Tigheci-i-a-retelelor-de-apeduct-interioare-in-localitatile-Baiu-Cociulia-Noua-Tigheci-i-Cuporani-din-raionul-Leova/ ]]> 09.03.2022 13:42 Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișurilor și a fațadelor unor instituții educaționale, de amenajare a 9 terenuri de joacă și de construcție a unui teren sportiv multifuncțional în cadrul proiectului „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni” <![CDATA[Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișurilor și a fațadelor unor instituții educaționale, de amenajare a 9 terenuri de joacă și de construcție a unui teren sportiv multifuncțional în cadrul proiectului „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni” // Anunțuri proceduri finanțate din FNDR]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=755&id=4825&t=/Achizitii-Publice/Anunturi-proceduri-finantate-din-FNDR/Anunt-de-intentie-privind-achizitionarea-lucrarilor-de-reparatie-capitala-a-acoperiurilor-i-a-fatadelor-unor-institutii-educationale-de-amenajare-a-9-terenuri-de-joaca-i-de-constructie-a-unui-teren-sportiv-multifunctional-in-cadrul-proiectului-Consolidarea-revitalizarii-urbane-prin-dezvoltarea-infrastructurii-spatiilor-publice-in-sectorul-Cauenii-Vechi-din-oraul-Caueni/ ]]> 09.03.2022 13:35 Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare, energie electrică și gaze naturale în cadrul proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere Bălți" <![CDATA[Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare, energie electrică și gaze naturale în cadrul proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere Bălți" // Anunțuri proceduri finanțate din FNDR]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=755&id=4824&t=/Achizitii-Publice/Anunturi-proceduri-finantate-din-FNDR/Anunt-de-intentie-privind-achizitionarea-lucrarilor-de-constructie-a-retelelor-de-alimentare-cu-apa-potabila-canalizare-energie-electrica-i-gaze-naturale-in-cadrul-proiectului-Racordarea-la-utilitati-a-subzonei-nr-18-Cahul-din-cadrul-Zonei-Economice-Libere-Balti/ ]]> 09.03.2022 13:21