<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Sud]]> http://www.adrsud.md/ 14.06.2024 ro http://www.adrsud.md/ Copyright (c) 2024 http://www.adrsud.md/Dare de seamă privind atribuirea contractului de achiziționare a lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate dinor. Căușeni, etapa II și construcția sistemului decanalizare în sectorul „Căușenii Vechi” <![CDATA[Dare de seamă privind atribuirea contractului de achiziționare a lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate dinor. Căușeni, etapa II și construcția sistemului decanalizare în sectorul „Căușenii Vechi” // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4886&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Dare-de-seama-privind-atribuirea-contractului-de-achizitionare-a-lucrarilor-de-constructie-in-cadrul-proiectului-Modernizarea-statiei-de-epurare-a-apelor-uzate-dinor-Caueni-etapa-II-i-constructia-sistemului-decanalizare-in-sectorul-Cauenii-Vechi/ ]]> 21.06.2022 10:56 Dare de seamă privind atribuirea contractului de achiziționare a serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate în vederea stabilirii oportunităţilor de iniţiere a procesului de implementare a proiectului "Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari” <![CDATA[Dare de seamă privind atribuirea contractului de achiziționare a serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate în vederea stabilirii oportunităţilor de iniţiere a procesului de implementare a proiectului "Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari” // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4885&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Dare-de-seama-privind-atribuirea-contractului-de-achizitionare-a-serviciilor-de-elaborare-a-Studiului-de-fezabilitate-in-vederea-stabilirii-oportunitatilor-de-initiere-a-procesului-de-implementare-a-proiectului-Apeduct-magistral-tefan-Voda-Caueni-Cainari/ ]]> 21.06.2022 10:42 Dare de seamă privind anularea procedurii de atribuire a contractului pentru achiziționarea lucrărilor în cadrul proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți” <![CDATA[Dare de seamă privind anularea procedurii de atribuire a contractului pentru achiziționarea lucrărilor în cadrul proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți” // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4884&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Dare-de-seama-privind-anularea-procedurii-de-atribuire-a-contractului-pentru-achizitionarea-lucrarilor-in-cadrul-proiectului-Racordarea-la-utilitati-a-subzonei-nr-18-Cahul-din-cadrul-Zonei-Economice-Libere-Balti/ ]]> 21.06.2022 10:36 Dare de seamă privind anularea procedurii de atribuire a contractului pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor„Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți” <![CDATA[Dare de seamă privind anularea procedurii de atribuire a contractului pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor„Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți” // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4883&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Dare-de-seama-privind-anularea-procedurii-de-atribuire-a-contractului-pentru-achizitionarea-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-a-lucrarilorRacordarea-la-utilitati-a-subzonei-nr-18-Cahul-din-cadrul-Zonei-Economice-Libere-Balti/ ]]> 21.06.2022 09:21 Rezultatele Licitației Publice nr. 17/00946 din 18.04.2017 privind „Construcția drumului intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina" <![CDATA[Rezultatele Licitației Publice nr. 17/00946 din 18.04.2017 privind „Construcția drumului intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina" // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3285&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Rezultatele-Licitatiei-Publice-nr-1700946-din-18042017-privind-Constructia-drumului-intercomunitar-Fetelita-Marianca-de-Jos-tefan-Voda-i-asigurarea-conexiunii-cu-drumul-national-R-30-Chiinau-Caueni-frontiera-cu-Ucraina/ Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Sud vă aduce la cunoștință că, în cadrul Licitației Publice nr.17/00946  din 18.04.2017 privind „Construcția drumului intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina", grupul de lucru pentru achiziții publice de bunuri și servicii al Agenției de Dezvoltare Regională Sud, conform deciziei nr. 17/00946/001 din 25.04.2017, a desemnat drept câștigătoare oferta valorică de 19074041,10 lei, prezentată de operatorul economic SRL "ACIT-TRANS", cu sediul în satul Gornoie, raionul ]]> 20.05.2017 14:24 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări în cadrul proiectului „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni” <![CDATA[DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări în cadrul proiectului „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni” // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3394&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/DOCUMENTATIA-STANDARD-pentru-realizarea-achizitiilor-publice-de-lucrari-in-cadrul-proiectului-Constructia-sistemului-de-canalizare-in-sectorul-Valul-lui-Traian-i-modernizarea-statiei-de-epurare-din-oraul-Caueni/ ]]> 11.05.2017 14:26 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări în cadrul proiectului „Construcția drumului intercomunitar Feștelița – Marianca de Jos – Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R30 Chișinău – Căușeni – frontiera cu Ucraina” <![CDATA[DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări în cadrul proiectului „Construcția drumului intercomunitar Feștelița – Marianca de Jos – Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R30 Chișinău – Căușeni – frontiera cu Ucraina” // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3393&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/DOCUMENTATIA-STANDARD-pentru-realizarea-achizitiilor-publice-de-lucrari-in-cadrul-proiectului-Constructia-drumului-intercomunitar-Fetelita-Marianca-de-Jos-tefan-Voda-i-asigurarea-conexiunii-cu-drumul-national-R30-Chiinau-Caueni-frontiera-cu-Ucraina/ ]]> 30.03.2017 14:22 Rezultatele licitației prin COP nr.16/00764 din 21.03.2016 privind achiziționarea ”Produse petroliere„. <![CDATA[Rezultatele licitației prin COP nr.16/00764 din 21.03.2016 privind achiziționarea ”Produse petroliere„. // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2836&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Rezultatele-licitatiei-prin-COP-nr1600764-din-21032016-privind-achizitionarea-Produse-petroliere/ ]]> 30.03.2016 15:01 Rezultatele licitați­ei publice nr. 16/01 din 26.01.2016 privind achiziționarea Serviciilor de elaborare a proiectului tehnic pentru ”Apeduct magistral Leova – Iargara„ <![CDATA[Rezultatele licitați­ei publice nr. 16/01 din 26.01.2016 privind achiziționarea Serviciilor de elaborare a proiectului tehnic pentru ”Apeduct magistral Leova – Iargara„ // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2835&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Rezultatele-licitatiei-publice-nr-1601-din-26012016-privind-achizitionarea-Serviciilor-de-elaborare-a-proiectului-tehnic-pentru-Apeduct-magistral-Leova-a-Iargara/ ]]> 30.03.2016 14:55 Rezultatele licitației prin COP nr.15/01710 din 08.07.2015 privind achiziționarea ”Produse petroliere" <![CDATA[Rezultatele licitației prin COP nr.15/01710 din 08.07.2015 privind achiziționarea ”Produse petroliere" // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2610&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Rezultatele-licitatiei-prin-COP-nr1501710-din-08072015-privind-achizitionarea-Produse-petroliere/ ]]> 22.07.2015 14:52 Rezultatele licitației nr. 15/01445 din 01.07.2015 <![CDATA[Rezultatele licitației nr. 15/01445 din 01.07.2015 // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2609&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Rezultatele-licitatiei-nr-1501445-din-01072015/ ]]> 22.07.2015 14:46 Rezultatele licitației publice nr. 15/00721 <![CDATA[Rezultatele licitației publice nr. 15/00721 // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2552&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Rezultatele-licitatiei-publice-nr-1500721/ ]]> 29.05.2015 09:06 Rezultatele LP 14/01660 din 06.03.2015 <![CDATA[Rezultatele LP 14/01660 din 06.03.2015 // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2503&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Rezultatele-LP-1401660-din-06032015/ ]]> 10.03.2015 09:44 Rezultatele LP 14/02155 din 04.12.2014 <![CDATA[Rezultatele LP 14/02155 din 04.12.2014 // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2502&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Rezultatele-LP-1402155-din-04122014/ ]]> 10.03.2015 07:21 S-a desfășurat LP 14/01660 <![CDATA[S-a desfășurat LP 14/01660 // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2500&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/S-a-desfaurat-LP-1401660/ ]]> 06.03.2015 11:39 S-a desfășurat LP 14/01559 <![CDATA[S-a desfășurat LP 14/01559 // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2355&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/S-a-desfaurat-LP-1401559/ ]]> 11.08.2014 10:25 Rezultatele LP COP 14/01535 din 30 iulie 2014 <![CDATA[Rezultatele LP COP 14/01535 din 30 iulie 2014 // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2348&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Rezultatele-LP-COP-1401535-din-30-iulie-2014/ ]]> 31.07.2014 14:02 Rezultatele licitațiilor din 23.04.2014 <![CDATA[Rezultatele licitațiilor din 23.04.2014 // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2259&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Rezultatele-licitatiilor-din-23042014/ ]]> 24.04.2014 13:15 Rezultatele licitațiilor desfășurate la 25 și 27 martie 2014, în incinta ADR Sud <![CDATA[Rezultatele licitațiilor desfășurate la 25 și 27 martie 2014, în incinta ADR Sud // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2233&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/Rezultatele-licitatiilor-desfaurate-la-25-i-27-martie-2014-in-incinta-ADR-Sud/ ]]> 07.04.2014 14:14 S-au desfășurat LP Nr.14/00250 și LP Nr.14/00253 <![CDATA[S-au desfășurat LP Nr.14/00250 și LP Nr.14/00253 // Rezultate proceduri]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=2223&t=/Achizitii-Publice/Rezultate-proceduri/S-au-desfaurat-LP-Nr1400250-i-LP-Nr1400253/ ]]> 31.03.2014 13:15