<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Sud]]> http://www.adrsud.md/ 19.07.2018 ro http://www.adrsud.md/ Copyright (c) 2018 http://www.adrsud.md/INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la concursul de achiziționare a serviciilor de consultanță în vederea efectuării analizei oportunităților de investiții pentru Regiunea de Dezvoltare Sud și elaborarea hărților pentru ofertele investiționale <![CDATA[INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la concursul de achiziționare a serviciilor de consultanță în vederea efectuării analizei oportunităților de investiții pentru Regiunea de Dezvoltare Sud și elaborarea hărților pentru ofertele investiționale // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3734&t=/Presa/Noutati/INVITAIEANUN-de-participare-la-concursul-de-achizitionare-a-serviciilor-de-consultanta-in-vederea-efectuarii-analizei-oportunitatilor-de-investitii-pentru-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud-i-elaborarea-hartilor-pentru-ofertele-investitionale/ ]]> 18.07.2018 11:41 În atenția operatorilor economici solicitanți ai documentației de atribuire pentru participare la Licitația Publică de achiziționare a serviciilor de proiectare în domeniul creșterii eficienței energetice, în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca!" <![CDATA[În atenția operatorilor economici solicitanți ai documentației de atribuire pentru participare la Licitația Publică de achiziționare a serviciilor de proiectare în domeniul creșterii eficienței energetice, în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca!" // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3732&t=/Presa/Noutati/In-atentia-operatorilor-economici-solicitanti-ai-documentatiei-de-atribuire-pentru-participare-la-Licitatia-Publica-de-achizitionare-a-serviciilor-de-proiectare-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-in-cadrul-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Matei-Basarab-din-oraul-Basarabeasca/ ]]> 16.07.2018 15:36 Comitetul Director Local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova” a aprobat un plan de acțiuni pentru trimestrul III al anului 2018 <![CDATA[Comitetul Director Local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova” a aprobat un plan de acțiuni pentru trimestrul III al anului 2018 // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3731&t=/Presa/Noutati/Comitetul-Director-Local-al-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Constantin-Spataru-din-oraul-Leova-a-aprobat-un-plan-de-actiuni-pentru-trimestrul-III-al-anului-2018/ ]]> 16.07.2018 11:43 Programul de Grant-uri LEATHERMAN 2018 pentru organizaţii non-profit <![CDATA[Programul de Grant-uri LEATHERMAN 2018 pentru organizaţii non-profit // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3729&t=/Presa/Noutati/Programul-de-Grant-uri-LEATHERMAN-2018-pentru-organizatii-non-profit/ ]]> 16.07.2018 08:22 Sărbătoare mare în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, unde a fost organizat Festivalul Piersicilor <![CDATA[Sărbătoare mare în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, unde a fost organizat Festivalul Piersicilor // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3733&t=/Presa/Noutati/Sarbatoare-mare-in-satul-Tudora-raionul-tefan-Voda-unde-a-fost-organizat-Festivalul-Piersicilor/ ]]> 16.07.2018 00:15 Prim-ministrul Pavel Filip a vizitat șantierul de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara <![CDATA[Prim-ministrul Pavel Filip a vizitat șantierul de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3728&t=/Presa/Noutati/Prim-ministrul-Pavel-Filip-a-vizitat-antierul-de-constructie-a-apeductului-magistral-Leova-Iargara/ ]]> 13.07.2018 19:23 INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a serviciilor de proiectare în domeniul creșterii eficienței energetice, în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca" <![CDATA[INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a serviciilor de proiectare în domeniul creșterii eficienței energetice, în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca" // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3727&t=/Presa/Noutati/INVITAIEANUN-de-participare-la-Licitatia-Publica-de-achizitionare-a-serviciilor-de-proiectare-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-in-cadrul-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Matei-Basarab-din-oraul-Basarabeasca/ ]]> 11.07.2018 09:17 S-a dat startul elaborării documentației tehnice în cadrul proiectului "Sporirea eficientei energetice a Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din orasul Leova", finanțat de UE <![CDATA[S-a dat startul elaborării documentației tehnice în cadrul proiectului "Sporirea eficientei energetice a Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din orasul Leova", finanțat de UE // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3726&t=/Presa/Noutati/S-a-dat-startul-elaborarii-documentatiei-tehnice-in-cadrul-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Constantin-Spataru-din-orasul-Leova-finantat-de-UE/ ]]> 10.07.2018 19:24 Membrii Comisiei Parlamentare Mediu și Dezvoltare Regională și reprezentanții MARDE au participat la un atelier de lucru unde au discutat despre promovarea politicii de dezvoltare regională, implementarea SNDR 2016-2020 și perspectivele trecerii la noua paradigmă de dezvoltare regională <![CDATA[Membrii Comisiei Parlamentare Mediu și Dezvoltare Regională și reprezentanții MARDE au participat la un atelier de lucru unde au discutat despre promovarea politicii de dezvoltare regională, implementarea SNDR 2016-2020 și perspectivele trecerii la noua paradigmă de dezvoltare regională // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3725&t=/Presa/Noutati/Membrii-Comisiei-Parlamentare-Mediu-i-Dezvoltare-Regionala-i-reprezentantii-MARDE-au-participat-la-un-atelier-de-lucru-unde-au-discutat-despre-promovarea-politicii-de-dezvoltare-regionala-implementarea-SNDR-2016-2020-i-perspectivele-trecerii-la-noua-paradigma-de-dezvoltare-regionala/ ]]> 10.07.2018 09:10 Rezidenții Incubatoarelor de Afaceri Cimișlia și Cahul vor putea beneficia de împrumuturi preferențiale <![CDATA[Rezidenții Incubatoarelor de Afaceri Cimișlia și Cahul vor putea beneficia de împrumuturi preferențiale // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3724&t=/Presa/Noutati/Rezidentii-Incubatoarelor-de-Afaceri-Cimilia-i-Cahul-vor-putea-beneficia-de-imprumuturi-preferentiale/ ]]> 09.07.2018 15:59 Agențiile de Dezvoltare Regională pledează pentru o nouă paradigmă a dezvoltării regionale, bazată pe stimularea economică și creșterea competitivității regiunilor <![CDATA[Agențiile de Dezvoltare Regională pledează pentru o nouă paradigmă a dezvoltării regionale, bazată pe stimularea economică și creșterea competitivității regiunilor // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3723&t=/Presa/Noutati/Agentiile-de-Dezvoltare-Regionala-pledeaza-pentru-o-noua-paradigma-a-dezvoltarii-regionale-bazata-pe-stimularea-economica-i-creterea-competitivitatii-regiunilor/ ]]> 06.07.2018 14:42 A fost aprobată varianta finală a documentației de atribuire pentru contractarea serviciilor de proiectare în domeniul creșterii eficienței energetice a Liceului Teoretic “Matei Basarab” din Basarabeasca <![CDATA[A fost aprobată varianta finală a documentației de atribuire pentru contractarea serviciilor de proiectare în domeniul creșterii eficienței energetice a Liceului Teoretic “Matei Basarab” din Basarabeasca // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3722&t=/Presa/Noutati/A-fost-aprobata-varianta-finala-a-documentatiei-de-atribuire-pentru-contractarea-serviciilor-de-proiectare-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Matei-Basarab-din-Basarabeasca/ ]]> 06.07.2018 14:19 INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a lucrărilor de construcție de apeducte în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I <![CDATA[INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a lucrărilor de construcție de apeducte în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3720&t=/Presa/Noutati/INVITAIEANUN-de-participare-la-Licitatia-Publica-de-achizitionare-a-lucrarilor-de-constructie-de-apeducte-in-cadrul-proiectului-Constructia-apeductului-magistral-Cahul-Lebedenco-Pelinei-Gavanoasa-Vulcaneti-satele-Alexandru-Ioan-Cuza-i-retele-interioare-a-satelor-Lebedenco-Hutulu-Ursoaia-Pelinei-Satuc-Gavanoasa-Vladimirovca-i-Nicolaevca-Etapa-I/ ]]> 04.07.2018 09:02 HelpAge Internațional angajează expert în dezbateri publice (termen extins) <![CDATA[HelpAge Internațional angajează expert în dezbateri publice (termen extins) // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3718&t=/Presa/Noutati/HelpAge-International-angajeaza-expert-in-dezbateri-publice-termen-extins/ ]]> 03.07.2018 13:56 A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare investiții pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” or.Leova, cu finanțare din fondurile UE <![CDATA[A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare investiții pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” or.Leova, cu finanțare din fondurile UE // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3717&t=/Presa/Noutati/A-fost-semnat-contractul-de-achizitionare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Constantin-Spataru-orLeova-cu-finantare-din-fondurile-UE/ ]]> 02.07.2018 17:53 Autoritățile publice locale au identificat prioritățile de investiții pentru adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice <![CDATA[Autoritățile publice locale au identificat prioritățile de investiții pentru adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3714&t=/Presa/Noutati/Autoritatile-publice-locale-au-identificat-prioritatile-de-investitii-pentru-adaptarea-sectorului-agricol-la-schimbarile-climatice/ Autoritățile publice locale din țară s-au reunit, ieri, la Chișinău, în cadrul unui atelier de lucru pentru a identifica idei de proiecte de adaptare a sectorului agricol și social la schimbările climatice și a stabili prioritățile naționale de investiții în domeniu, în contextul angajării Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă (FVC).  Obiectivul evenimentului a fost de a angaja factorii de decizie la nivel local, în procesul de consultare a priorităților naționale de investiții în schimbările climatice ale sectorului agricol și ]]> 29.06.2018 16:47 Instruire pentru elaborarea conceptelor de proiect viabile în domeniul dezvoltării infrastructurii de sprijin în afaceri <![CDATA[Instruire pentru elaborarea conceptelor de proiect viabile în domeniul dezvoltării infrastructurii de sprijin în afaceri // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3719&t=/Presa/Noutati/Instruire-pentru-elaborarea-conceptelor-de-proiect-viabile-in-domeniul-dezvoltarii-infrastructurii-de-sprijin-in-afaceri/ ]]> 29.06.2018 15:24 Ziua Internaţională a Dunării, marcată la Giurgiuleşti <![CDATA[Ziua Internaţională a Dunării, marcată la Giurgiuleşti // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3715&t=/Presa/Noutati/Ziua-Internationala-a-Dunarii-marcata-la-Giurgiulesti/ ]]> 29.06.2018 12:34 Comunicatorii MADRM și ADR au învățat noi tehnici de intervievare și scriere a istoriilor de success <![CDATA[Comunicatorii MADRM și ADR au învățat noi tehnici de intervievare și scriere a istoriilor de success // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3716&t=/Presa/Noutati/Comunicatorii-MADRM-i-ADR-au-invatat-noi-tehnici-de-intervievare-i-scriere-a-istoriilor-de-success/ ]]> 28.06.2018 16:01 În atenția celor pasionați de film documentar! <![CDATA[În atenția celor pasionați de film documentar! // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3713&t=/Presa/Noutati/In-atentia-celor-pasionati-de-film-documentar/ ]]> 27.06.2018 10:02 Finalizarea celui de-al doilea curs general de formare profesională pentru brutari/patiseri/preparatori de produse făinoase din cadrul proiectului NON SOLO PANE <![CDATA[Finalizarea celui de-al doilea curs general de formare profesională pentru brutari/patiseri/preparatori de produse făinoase din cadrul proiectului NON SOLO PANE // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3708&t=/Presa/Noutati/Finalizarea-celui-de-al-doilea-curs-general-de-formare-profesionala-pentru-brutaripatiseripreparatori-de-produse-fainoase-din-cadrul-proiectului-NON-SOLO-PANE/ ]]> 22.06.2018 12:33 Un șir de vizite de monitorizare întreprinse de Agenția de Dezvoltare Regională Sud <![CDATA[Un șir de vizite de monitorizare întreprinse de Agenția de Dezvoltare Regională Sud // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3711&t=/Presa/Noutati/Un-ir-de-vizite-de-monitorizare-intreprinse-de-Agentia-de-Dezvoltare-Regionala-Sud/ ]]> 21.06.2018 12:39 Cea de-a treia ședință a Comisiei Regionale în Sectorul Alimentare cu Apă și Canalizare a fost desfășurată în Regiunea de Dezvoltare Sud <![CDATA[Cea de-a treia ședință a Comisiei Regionale în Sectorul Alimentare cu Apă și Canalizare a fost desfășurată în Regiunea de Dezvoltare Sud // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3712&t=/Presa/Noutati/Cea-de-a-treia-edinta-a-Comisiei-Regionale-in-Sectorul-Alimentare-cu-Apa-i-Canalizare-a-fost-desfaurata-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud/ ]]> 19.06.2018 12:40 În atenția antreprenorilor din Regiunea de Dezvoltare Sud! <![CDATA[În atenția antreprenorilor din Regiunea de Dezvoltare Sud! // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3704&t=/Presa/Noutati/In-atentia-antreprenorilor-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud/ ]]> 18.06.2018 14:42 A fost aprobată documentația de atribuire pentru contractarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul – Lebedenco <![CDATA[A fost aprobată documentația de atribuire pentru contractarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul – Lebedenco // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3710&t=/Presa/Noutati/A-fost-aprobata-documentatia-de-atribuire-pentru-contractarea-lucrarilor-de-constructie-a-apeductului-magistral-Cahul-Lebedenco/ ]]> 18.06.2018 12:38 A fost desemnat prestatorul serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic “Constantin Spătaru” oraș Leova (Lot SE 1) <![CDATA[A fost desemnat prestatorul serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic “Constantin Spătaru” oraș Leova (Lot SE 1) // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3709&t=/Presa/Noutati/A-fost-desemnat-prestatorul-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-pentru-Liceul-Teoretic-Constantin-Spataru-ora-Leova-Lot-SE-1/ ]]> 18.06.2018 12:36 Din 1 iulie doritorii de a obține subvenții în avans pentru proiecte start-up în agricultură, pot depune dosarele <![CDATA[Din 1 iulie doritorii de a obține subvenții în avans pentru proiecte start-up în agricultură, pot depune dosarele // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3703&t=/Presa/Noutati/Din-1-iulie-doritorii-de-a-obtine-subventii-in-avans-pentru-proiecte-start-up-in-agricultura-pot-depune-dosarele/ ]]> 14.06.2018 09:05 Programul Comunitatea Mea finanțează activități de consolidare a guvernării locale! <![CDATA[Programul Comunitatea Mea finanțează activități de consolidare a guvernării locale! // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3702&t=/Presa/Noutati/Programul-Comunitatea-Mea-finanteaza-activitati-de-consolidare-a-guvernarii-locale/ ]]> 13.06.2018 17:26 Cea de-a doua ședință a grupului de lucru regional sectorial pentru dezvoltarea infrastructurilor de sprijin în afaceri în Regiunea de Dezvoltare Sud a avut loc la Cimișlia <![CDATA[Cea de-a doua ședință a grupului de lucru regional sectorial pentru dezvoltarea infrastructurilor de sprijin în afaceri în Regiunea de Dezvoltare Sud a avut loc la Cimișlia // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3701&t=/Presa/Noutati/Cea-de-a-doua-edinta-a-grupului-de-lucru-regional-sectorial-pentru-dezvoltarea-infrastructurilor-de-sprijin-in-afaceri-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud-a-avut-loc-la-Cimilia/ ]]> 13.06.2018 16:18 ADR Sud monitorizează proiectele din raionul Căușeni finanțate din sursele FNDR <![CDATA[ADR Sud monitorizează proiectele din raionul Căușeni finanțate din sursele FNDR // Noutăți]]> http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3699&t=/Presa/Noutati/ADR-Sud-monitorizeaza-proiectele-din-raionul-Caueni-finantate-din-sursele-FNDR/ ]]> 13.06.2018 09:47