Denumire proiect Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)
Data de start și finalizare 01.02.2017 -
Domeniu Măsura 1.4: Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Consiliul Raional Cantemir
Parteneri

Intreprinderea medico-sanitara publica ,,Spitalul raional Cantemir”

Relevanța și impactul regional al proiectului

Reabilitarea termica a clădirii IMSP,,Spitalul raional Cantemir”(bloc chirurgical), în care se  deserveşte populaţia raionului Cantemir, cât si raioanele din vecinătate Leova, UTA Gagauzia, se încadrează în politica obiectivelor generale ce țin de Programul National EE 2011-2020, care stabilește:

- Reducerea cu 20% a consumului de energie până în anul 2020;

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 25% în 2020.

- Majorarea cotei surselor regenerabile de energie (SER) la 20% din totalul balanței energetice până în anul 2020.

Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă

Reabilitarea termica a clădirii IMSP,,Spitalul raional Cantemir”(bloc chirurgical), în care se  deserveşte populaţia raionului Cantemir, cât si raioanele din vecinătate Leova, UTA Gagauzia, se încadrează în politica obiectivelor generale ce țin de Programul National EE 2011-2020, care stabilește:

- Reducerea cu 20% a consumului de energie până în anul 2020;

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 25% în 2020.

- Majorarea cotei surselor regenerabile de energie (SER) la 20% din totalul balanței energetice până în anul 2020.

Produsele proiectului

1. Edificiu IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical) cu perfomanţă energetică ridicată cu 20%.

2. Reducerea emisiilor de  gaze cu efect de sera cu cel putin 25%.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general:

Sporirea gradului de comfort a blocului de chirurgie a IMSP  ,,Spitalul raional Cantemir” prin eficientizarea termică a clădirii.

Obiective specifice:

Eficientizarea consumului de energie în edificiul IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc Chirurgie) prin reabilitarea acoperișului, renovarea sistemului de ventilare, termoizolarea fațadei și a lucrărilor de tîmplărie, instalarea panourilor solare.

Valoarea totală a proiectului

Durata proiectului: 24 luni

Bugetul proiectului: 15 062 220 lei

Suma aprobată din FNDR: 14 744 220 lei

Contribuția proprie: 318 000 lei

Suma alocată pentru anul 2017: 5 000 000 lei