print
Selectarea conceptelor de proiect pentru dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova
11.04.2024
750 Accesări

Fundația Soros Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță un Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova.

Concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova se desfășoară în cadrul Programului de granturi al Proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale” (în continuare – Proiect). Proiectul este implementat din sursele Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu IP Keystone Moldova și Asociația Obștească „Fondul de Inovații Sociale din Moldova”din 1 februarie 2024 și are durata de 36 de luni.

Proiectul are scopul să capaciteze organizațiile societății civile (OSC) să devină actori importanți, implicați în dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova.

Suma totală disponibilă pentru Programul de granturi constituie 3,071,250 EUR. Fundația Soros Moldova urmează să ofere cel puțin 35 granturi.

Sunt eligibile organizațiile active în domeniul social, nonprofit înregistrate în Republica Moldova, apolitice. Organizațiile trebuie să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.

Numărul de Concepte de proiect depuse de o organizație
O organizație poate depune cel mult 2 concepte de proiect, dar poate beneficia de finanțarea doar a unei singure solicitări în cadrul competiției.
Autoritățile publice pot oferi suport/colabora la implementarea proiectelor cu mai multe organizații concomitent.
Confirmarea parteneriatului creat va fi dovedită prin Acordul de parteneriat semnat între Aplicant și Autoritatea publică locală/centrală. Un model orientativ de Acord de parteneriat găsiți în setul de Anexe a Concursului.

Depunerea dosarului de participare

În cadrul Programului de granturi, selectarea beneficiarilor de granturi va avea loc în două etape:

  • Prima etapă: concurs de selectare a conceptelor de proiect.
  • A doua etapă: concurs de selectare a proiectelor elaborate de către organizațiile a căror concepte de proiect au fost pre-selectate.

Mai multe detalii despre aplicare și sesiuni de informare: aici

Termenul-limită extins pentru depunerea dosarului este 30 aprilie 2024, ora 14.00.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Sud