print
Noi măsuri privind dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și de canalizare din Republica Moldova
28.03.2024
875 Accesări parlament.md,

Deputații au examinat, în ședința plenară de astăzi, proiectul de lege care presupune modificarea unor acte normative care vizează perfecționarea guvernanței și reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare.

Actualmente, consumatorii și prestatorii de servicii  se confruntă cu o serie de dificultăți, iar noile modificări vor contribui la atingerea obiectivelor de a dezvolta sistemele de alimentare cu apă și de canalizare din țara noastră și a asigura populației acces la apeducte și la sisteme de sanitare sigure.

Potrivit documentului, se propune introducerea noțiunii de arie de operare, care reprezintă aria geografică ce cuprinde unitatea administrativ-teritorială în care operatorul primește dreptul de a presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în baza contractului de delegare a gestiunii. De asemenea, sunt operate modificări în vederea eliminării abordării diferențiate între operatorii care prestează servicii de alimentare cu арă și de canalizare la nivel de raion, municipiu, oraș și cei care activează la nivel de sat sau comună. Astfel, se propune includerea unei licențieri obligatorii pentru toți operatorii care deservesc mai mult de 3000 de consumatori. Totodată, autoritățile administrației publice locale din localitățile care au mai mult de 1000 de consumatori vor putea treptat să delege serviciul doar unui operator licențiat.

Documentul mai prevede includerea criteriului obligatoriu de asigurare a calității apei potabile, urmând a fi prezentate certificatele confirmative. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va fi responsabilă de aprobarea tarifelor atât pentru titularii de licențe, cât și pentru operatorii care nu dețin licență. ANRE va crea și va gestiona un sistem informațional automatizat, „Managementul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare”, pentru monitorizarea activității tuturor operatorilor din domeniu.

O altă prevedere se referă la faptul că autoritățile administrației publice vor putea stabili, în structura tarifului pentru serviciu, o cotă se dezvoltare. Aceasta va fi utilizată pentru modernizarea și construcția infrastructurii aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Proiectul mai prevede că va fi constituit un mecanism de autorizare, construcție, înregistrare, control, exploatare și întreținere a sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate în localitățile rurale. Astfel, se va asigura acoperirea completă a necesităților de apă și canalizare în toate zonele, indiferent de configurația lor geografică sau demografică.

Potrivit autorilor inițiativei legislative, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectul este unul indispensabil pentru a putea asigura toți cetățenii cu servicii de alimentare cu apă și de canalizare calitative și sustenabile. În plus, prin acest proiect se dorește ca cetățenii să achite un preț corect, ca toți operatorii să fie monitorizați, iar toate serviciile să fie transparente.

Proiectul a fost votat, în prima lectură, cu votul a 66 de deputați. Documentul urmează a fi supus consultărilor publice, cu participarea autorităților publice centrale și locale, a operatorilor serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, iar, ulterior, va fi examinat în lectura a doua.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Sud