print
Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante
23.08.2022
872 Accesări

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de:

1.      Șef al Secției monitorizare și evaluare - perioadă nedeterminată;

2.      Jurist - perioadă nedeterminată;

3.      Specialist în cooperare externă - perioadă nedeterminată;

4.      Specialist în monitorizarea proiectelor - perioadă nedeterminată.

Condiții de participare la concurs:

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția  respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul tehnic, juridic sau economiei, analizei de date statistice, audit  financiar, administrării afacerii,

Experientă profesională: minimum 2 ani în domeniu.

Cunoștințe: 

 • Limba română, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj,
 • Cu abilitați de lucru cu documentele, de consultare și instruire a cetățenilor, comunicare  eficientă, lucru în echipă;
 • Cunoștințe avansate de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
 • Cunoașterea managementului financiar.

Abilități: abilități de  motivare a personalului, de a lucra în echipă, de a mobiliza personalul, de a planifica și elabora documente  de analiză și sinteză, abilități de lucru cu informația, organizare, elaborare a documentelor de tip rapoarte, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente:

 • responsabilitatea  față de atribuțiile de serviciu:
 • respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină:
 • responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • ținută vestimentară în procesul exercitării funcției;
 • respectarea normelor deontologice profesionale;
 • evitarea conflictului de interese;
 • sporirea competenței sale profesionale.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a) formularul de participare, se anexează pe pagina web a ADR Sud;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 28 decembrie 2018 sau alte documente confirmative;

e) certificatul medical;

f)  declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

g) documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfășurării probei scrise a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs: 05 septembrie 2022, ora 15.00.

Telefon de contact: 0241 26286

Adresa poștala: MD-4101, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, etaj I.

E-mail: adrsud@adrsud.gov.md

Persoana de contact: Untilă Alina, specialist resurse umane.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Constituția Republicii Moldova
 • Codul administrativ al Republicii Moldova
 • Codul Muncii al Republicii Moldova
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală
 • Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală
 • Hotărârea Guvernului nr.40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022 - 2028
 • Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

 

 

 

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Sud