print
A demarat concursul proiectelor de inovare pentru anul 2023
11.07.2022
713 Accesări

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, autoritate publică centrală administrativă din subordinea Guvernului Republicii Moldova, anunță despre organizarea concursului proiectelor de inovare, în vederea finanțării parțiale din bugetul de stat în anul 2023 a proiectelor câștigate.

Proiect de inovare - proiect care include activități ce au ca scop aplicarea rezultatelor obținute de pe urma cercetării şi/sau experienței practice, care sunt orientate spre utilizarea în activitatea practică şi/sau comercializarea pe piață a materialelor, produselor sau dispozitivelor, procedeelor, sistemelor şi serviciilor noi sau ameliorate substantial.

Cuantumul maxim pentru un proiect de inovare nu va depăși valoarea de 800 000 lei din bugetul de stat. Finanțarea de la bugetul de stat solicitată nu va depăși 50% din valoarea totală a proiectului. În perioada de realizare a proiectului cofinanțarea pentru fiecare etapă va fi realizată din alte surse decât cele bugetare înainte de efectuarea tranșei din bugetul de stat. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte (atât varianta electronica cât și cea pe hârtie) este 30.07.2022, ora:17:00.

Lista actelor din care constă propunerea de proiect:

4.1  Formularul-tip al propunerii de proiect (descarcă AICI);

4.2  Declarația de confirmare a eligibilității potențialilor contractori și cofinanțatori în realizarea proiectului (descarcă AICI);

4.3  Copia actului de constituire sau statutului organizației aplicante;

4.4  Acord de parteneriat, în cazul parteneriatelor (descarcă AICI);

4.5  Copia brevetului ce atestă invenția propusă spre implementare (opțional);

4.6  Certificat sau extras din sistem privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național;

4.7  Bilanț contabil pentru anul precedent;

4.8  Fișa informativă a propunerii de proiect (descarcă AICI);

4.9  CV conducătorului de proiect și membrilor echipei.

Modalitatea de prezentare a dosarului de proiect și termen limită:

Formularul-tip a propunerii de proiect și documentele suplimentare din p.4, se descarcă, se completează electronic, se semnează, se aplică ștampila, se salvează într-un singur fișier PDF și se expediază la adresa de e-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md . La propunerea de proiect se anexează Fișa informativă a propunerii de proiect în format Word.

Propunerea de proiect pe suport de hârtie se prezintă până la data limită în original într-un singur exemplar la sediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Stefan cel Mare și Sfânt nr. 180, et. 10, boxa ANCD (la ieșirea din ascensor).

Versiunea electronică a propunerii de proiect trebuie să fie identică cu versiunea de pe hârtie.

Mai multe informații despre concurs pot fi găsite aici: https://ancd.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-concursul-proiectelor-de-inovare-pentru-anul-2023

 

 

Copyright © 2023 Agenția de Dezvoltare Regională Sud