print
Francezii vor să obțină o perspectivă mai clară asupra organizării sectorului de alimentare cu apă și canalizare, asupra proiectelor și inițiativelor curente și a celor planificate în sudul Republicii Moldova
16.09.2021
544 Accesări

La solicitarea Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), reprezentanții companiei de consultanță „Hydroconseil" vor elabora un diagnostic al sectorului de alimentare cu apă și canalizare al Republicii Moldova, care va sta la baza determinării Programului de asistență acordată de Republica Franceză țării noastre pentru următorii ani. În acest scop, un grup de experți consultanți se află, actualmente, într-o misiune de evaluare în Republica Moldova, efectuând un șir de vizite de documentare în Regiunile de Dezvoltare Nord și Sud ale țării. În această ordine de idei, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a avut astăzi, 16 septembrie 2021,  o întrevedere cu reprezentanții companiei franceze de consultanță „Hydroconseil", specializată în domeniul accesului la serviciile de alimentare cu apă și canalizare. La întrevedere a participat și primarul orașului Cimișlia, Dl Sergiu ANDRONACHI.

În cadrul întrevederii, părțile au discutat despre situația existentă în Regiunea de Dezvoltare Sud privind accesul populației la servicii de alimentare cu apă și de canalizare, despre inițiativele curente, proiectele și planurile de viitor ale instituției privind dezvoltarea acestui sector, precum și despre perspectivele de cooperare cu Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) în vederea identificării suportului necesar îmbunătățirii infrastructurii de apă și canalizare în Republica Moldova.

Directorul ADR Sud, Dna Olga GORBAN, a salutat prezența consultanților francezi aflați în misiune de evaluare în țara noastră și  a relatat despre experiența vastă a instituției în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională, punctând asupra faptului că în sudul Republicii Moldova se implementează proiecte de investiții atât din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR), cât și cu suportul partenerilor străini, cum ar fi Uniunea Europeană, Guvernul Federal al Germaniei, Băncii KfW ș.a. Mai mult de atât, șefa ADR Sud a specificat că, în contextul în care posibilitățile FNDR sunt limitate, suportul partenerilor externi este unul semnificativ și de o importanță majoră pentru Regiunea de Dezvoltare Sud și pentru Republica Moldova în general.

În această ordine de idei, Olga GORBAN a menționat că relațiile de colaborare dintre țara noastră și Republica Franceză în diverse domenii, inclusiv în vederea realizării politicii Uniunii Europene în domeniul dezvoltării regionale sunt de o importanță cardinală și în beneficiul cetățenilor.

La rândul său, primarul orașului Cimișlia, Dl Sergiu ANDRONACHI, a vorbit despre problemele din sectorul de alimentare cu apă și canalizare cu care se confruntă centrul de reședință al Regiunii de Dezvoltare Sud. Domnia sa a făcut o trecere în revistă a situației existente, punctând asupra necesității stringente de îmbunătățire a infrastructurii de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare ale orașului, și relatându-le, totodată, potențialilor investitori despre proiectele înaintate de administrația publică locală la Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Fondul Ecologic.

Prezentând, în context, o analiză de ansamblu a sectorului de AAC al Regiunii de Dezvoltare Sud, primarul de Cimișlia a declarat că a venit timpul ca, după ce s-a investit și (încă) se investește masiv în raioanele Cahul, Leova, Cantemir și Căușeni, să-i fie acordată atenția cuvenită inclusiv raionului Cimișlia, centrul raional al căruia este și centru de reședință al Regiunii Sud. Acesta, potrivit lui, a fost din careva motive neglijat și nedreptățit, de la crearea Regiunii de Dezvoltare Sud  încoace, în ceea ce privește alocarea resurselor financiare pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare, a turismului și altor domenii cheie de importanță majoră pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă a sudului și creșterea nivelului de trai al populației.

În cele ce urmează, specialistele ADR Sud, Viorica CUȚITARU și Irina COROIAN, au vorbit despre propunerile de proiect în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare înaintate de ADR Sud către Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA) în contextul Programului de Cooperare Tehnică pentru anul fiscal Nipon 2021, precum și cea aplicată în cadrul Apelului pe Listă și Apelului Competitiv de selectare a proiectelor prioritare de dezvoltare regională cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională.

Drept răspuns, delegația franceză a mulțumit echipei ADR Sud pentru că a împărtășit cu ei cunoștințele și competențele de care dispune și și-a exprimat interesul sporit pentru colaborare și împărtășirea bunelor practici în domeniul sistemelor de alimentare cu apă și gestionării integrate a resurselor de apă. De asemenea, reprezentanții Republicii Franceze au specificat că această vizită îi ajută să obțină o perspectivă mai clară asupra organizării sectorului de AAC, asupra proiectelor și inițiativelor curente și a celor planificate în sudul Republicii Moldova, precum și în celelalte regiuni.

Menționăm că vizita în teren a companiei franceze de consultanță se desfășoară în cadrul unui proiect implementat în Republica Moldova de către Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD), care are drept obiectiv major realizarea unei evaluări a sectorului de apă și canalizare din Moldova, precum și identificarea preliminară a proiectelor fezabile, a părților interesate și a partenerilor.

Grupul „Agenția Franceză pentru Dezvoltare - Expertise France - Proparco" a efectuat, în luna martie a anului curent, o misiune exploratorie în Republica Moldova în vederea examinării oportunităților de cooperare în sprijinul dezvoltării țării și al programului de reforme în curs de desfășurare și care urmează a fi implementate. Ulterior, în luna mai a aceluiași an, Agenția de Dezvoltare Regională Sud a avut o întrevedere în format online cu reprezentanții Agenției Franceze de Dezvoltare (AFD), care, ca urmare a misiunii exploratorii desfășurată în Republica Moldova în luna martie, anul curent, au identificat ADR Sud ca un potențial promotor de proiect. 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud