print
Evaluarea impactului proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Sud de către ADR Sud
19.08.2020
339 Accesări

Începând cu data de 23.07.2020 secția Evaluare și Monitorizare din cadrul ADR Sud a lansat procesul de evaluare al impactului a 10 proiecte implementate în regiunea Sud cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. După finalizarea examinării din oficiu a documentației disponibile, echipa Agenției a purces la vizitarea în teren pentru evaluarea stării fizice a proiectelor din regiune, precum și impactul acestora.

 Ca rezultat, în data de 12.08.2020 a fost efectuată o vizită de lucru la proiectul „Reparația podului peste r. Cogîlnic de pe str. Matrosov și secțiunea de drum adiacentă autostrăzii internaționale Chișinău – Tarutino - Odessa din or. Basarabeasca” implementat în anul 2011. Costul total al proiectului a fost de 2 183,6 mii lei dintre care contribuția primăriei Basarabeasca a constituit 94,2 mii lei. Beneficiarul proiectului  și-a pus drept obiectiv general crearea condiţiilor pentru transportul de tranzit аproape de 220.000 de locuitori ai raionului Basarabeasca, Cimişlia, Hînceşti, din  municipiul Chișinău, satul Cioc-Maidan (Găgăuzia), satul Tvardiţa raionul Taraclia care traversează frontiera cu Ucraina prin punctul internațional „Basarabeasca Serpnevoe”.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului a fost construit un pod peste râul Cogîlnic care traversează orașul și a fost reabilitată o porțiune de drum cu lungimea de 0,32 km de pe str. Matrosov. Acest proiect își are importanța sa pentru orașul Basarabeasca cât și pentru regiune în parte.

Drept impact se constată:

·         accesul îmbunătățit al transportului de mărfuri și pasageri, atât din partea de sud cât și cea de nord a țării, spre punctul vamal Basarabeasca-Serpnevoe;

·         accesul îmbunătățit spre piața orășenească, gara auto și nodul de cale ferată pentru circa 4000 locuitori din partea de Sud a orașului, inclusiv prin faptul că datorită acestui proiect a fost deschisă ruta locală de pasageri „Piața Centrală – regiunea Sovhoz”; 

·         fluxul redus de transport din preajma pieței centrale prin redirecționare către strada cu podul și drumul reabilitat.

Analizând documentația disponibilă, conform informației primite de la APL și în rezultatul interviurilor avute, constatăm că reconstrucția podului peste râul Cogîlnic și renovarea drumului au impact în primul rând asupra locuitorilor din partea de sud și de est ai orașului Basarabeasca, care au obținut  acces spre obiectivele social-economice a orașului și au facilitat conexiunea mai rapidă dintre aceste sectoare ale orașului (Sovhoz și Flămânda). Un alt impact pozitiv la nivel local îl reprezintă instituirea unei rute orășenești de transport de pasageri care traversează acest tronson de drum, astfel lărgind acoperirea serviciilor de transport la nivel local. 

Din discuțiile cu vice-primarul orașului, am constatat că proiectul a mai avut impact pozitiv și asupra mediului de afaceri, deoarece astfel au apărut condiții favorabile pentru lansarea unor activități economice sau menținerii celor existente, acestea contribuind la dezvoltarea socio-economică a localității.

Constatând rezultatele benefice ale proiectului, nu putem omite și faptul că securitatea rutieră precum și accesul spre frontiera de stat ar fi avut un grad mai înalt de realizare dacă ar fi fost renovată toată porțiunea de drum a străzii Matrosov dintre străzile K.Marx și Gării (segment cu o lungime totală de circa 0,98 km). Tot la capitolul securității rutiere, se identifică lipsa trotuarului pe toată porțiunea de drum pentru pietoni.

Referitor la aspectele legate de asigurarea durabilității, este de menționat faptul că acest tronson de drum se află la balanța APL al or. Basarabeasca, iar din cauza insuficienței mijloacelor financiare bugetare nu este efectuată mentenanța, care ar asigura integritatea suprafeței asfaltice a părții carosabile.

Luând în considerație că unul din scopurile proiectului a fost accesul transportului prin acest tronson spre punctul vamal „Basarabeasca-Serpnevoe”, constatăm că, atât condițiile tehnice prevăzute de proiectul elaborat de compania de proiectare, precum și la momentul dării în exploatare a obiectului, pe calea carosabilă au fost așternuți doar 4 cm de asfalt. Astfel, în scurt timp, transportul de tonaj greu a provocat deteriorarea și degradarea drumului. Necătând la faptul că în anul 2017 au fost efectuate lucrări de reparație a acestui tronson, iar în anul 2019 au fost efectuate lucrări de reabilitare a sistemei de evacuare a apelor pluviale, la momentul vizitei în teren a fost constatată deteriorarea avansată a suprafeței de asfalt al drumului.

Cu toate că APL conștientizează importanța acestei artere de drum pentru localitate și regiune, reprezentații acesteia afirmă că deocamdată nu există posibilitatea de a reabilita întreaga porțiune de drum de pe str. Matrosov.

Reieșind din toate beneficiile și rezultatele proiectului, faptul că pe tronsonul de drum reabilitat zilnic traversează diferite categorii de transport în tranzit spre vama de la hotar cu Ucraina, constatăm că acesta capătă importanța unui drum de centură, deci rezonabil ar fi ca această porțiune de drum să fie preluată în gestiune de Autoritatea de Stat a Drumurilor, fiindu-i atribuit statutul de drum național.

 

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Sud