print
Anunț privind organizarea procedurii de precalificare a contractanților pentru executarea lucrărilor ”Rețele de Alimentare cu Apă și Canalizare Urbane din municipiul Cahul"
14.07.2020
454 Accesări

Agenția de Executare a Proiectului (AEP): Municipalitatea Cahul (AEP 1) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (AEP 2), anunță procedura de precalificare a contractanților pentru contractul de lucrări privind construcția Rețelelor de Alimentare cu Apă și Canalizare Urbane din municipiul Cahul.

Lot 1: Instalații Alimentare cu Apă

  • Captarea la râul Prut:

-          Instalare stației de captare cu protecție pentru pește;

-          Conducte de aducțiune 2 x DN 500 (aproximativ 200 m, prin metoda închisă în apele subterane, executarea proiectului de organizare a lucrărilor de construcție);

-          Noua stație de pompare a apei brute SP-01.

  • Conducta de aducțiune din fontă ductilă, DN 500 pentru 8,2 km, inclusiv structuri adiacente, două (02) traversări de drum și o (01) traversare de cale ferată;
  • Reabilitarea Stației de tratare a apei:

-          Înlocuirea conductelor de admisie;

-          Reabilitarea rezervoarelor de coagulare, înlocuirea conductelor;

-          Reabilitarea rezervoarelor de floculare, înlocuirea conductelor;

-          Reabilitarea filtrelor de nisip;

-          Înlocuirea dozării chimice;

-          Înlocuirea conductelor exterioare între rezervoare și SP-02;

-          Renovarea și dotarea laboratorului.

  • Sistem SCADA pentru întregul sistem de alimentare cu apă din Cahul;

 Lot 2: Rețelele din Cahul

  • Reabilitarea sistemului de distribuție a apei din Cahul pentru aproximativ 6 km (DN 200 până la DN 500, HDPE și fontă ductilă);
  • Reabilitarea sistemului de canalizare din Cahul pentru aproximativ 4 km (DN 250 și DN 300 din PPHM, clasa SN10);
  • Reabilitarea stațiilor de pompare a apelor uzate existente, Nord și Principală (200 m3 / h, respectiv 490 m3 / h);
  • Extinderea sistemului de canalizare din Cahul pentru aproximativ 35 km (DN 200 și 300, clasa SN10) (incluzând printre altele aproximativ 2.100 de noi racorduri la canalizare, 6 stații noi, prefabricate, de pompare a apelor uzate, );
  • Instruire, darea în exploatare.

 Lucrările trebuie să respecte pe deplin reglementările naționale.

 Solicitanților li se cere să aplice pentru ambele loturi; doar un Contract de lucrări va fi semnat pentru lucrările care fac obiectul acestei achiziții.

 Precalificarea va fi efectuată prin procedurile specificate în documentul de precalificare și este deschisă tuturor solicitanților eligibili, astfel cum sunt definite în Ghidul KfW pentru achiziții (www.kfw-entwicklungsbank.de), versiunea ianuarie 2019.

Lucrările vor fi licitate în conformitate cu Documentele KfW de Achiziții Standarde. Contractul de lucrări va respecta reglementările din Condițiile FIDIC a Contractului de Construcții pentru lucrări de Construcții și Inginerie proiectate de angajator, Banca de Dezvoltare Multilaterală Ediția iunie 2010 (Cartea FIDIC Roz), conform licenței KfW.

Solicitanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și un set complet de documente de precalificare în limba engleză, gratuit, la depunerea unei cereri scrise prin e-mail la următoarea adresă:

 primariacahul@gmail.com

Toate e-mailurile trebuie trimise și la adresa:

 jan.vogt@fwt.fichtner.de

Cererile pentru precalificare trebuie depuse în plicuri însemnate clar și transmise la adresa de mai jos până la ora 12:00, ora din Moldova (UTC +2: 00 h) la 03 septembrie 2020. Cererile depuse după termenul limită vor fi respinse.

Municipalitatea Cahul

 În atenția: Dl. Nicolae Dandis

Piata Independentei 6

3909, or. Cahul           

Republica Moldova


 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud