print
ADR Sud a solicitat asistență din partea Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA) în vederea elaborării unui studiu de prefezabilitate privind aprovizionarea populației raioanelor Ștefan Vodă și Căușeni cu apă din râul Nistru
13.07.2020
221 Accesări

La finele lunii iunie a.c., ca răspuns la solicitarea Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), adresată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, pentru stabilirea conceptelor proiectelor de prioritate pentru fiecare tip de asistenţă acordat de Guvernul nipon, ADR Sud a înaintat un concept de proiect tenhic privind elaborarea unui studiu de prefezabilitate în vederea aprovizionarii cu apă și servicii de canalizare a locuitorilor raioanelor Ștefan Vodă și Căușeni din râul Nistru.

În această ordine de idei, ADR Sud a solicitat suport din partea Guvernului Japoniei, prin intermediul JICA, în vederea realizării unui studiu de prefezabilitate privind necesitatea satisfacerii nevoilor primordiale de apă sigură și canalizare adecvată pentru 19199 de locuitori din zona urbană și 75872 de locuitori din zona rurală ale raioanelor Căușeni și Ștefan Vodă, prin conectarea la infrastructura de alimentare cu apă din râul Nistru, și de canalizare adecvată pentru 23622 de cetățeni din zona urbană  a acestor raioane și 90983 de cetățeni din zona rurală, evitând astfel excluderea și izolarea socială a acestora.

Recent, directorul ADR Sud, Maria Culeșov, șeful Secției managementul integrat al proiectelor, Andrei Popușoi, și specialista în planificare și cooperare regională, Irina Coroian, au participat la o ședință de lucru on-line cu participarea reprezentanților Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și altor instituții care au aplicat concepte de proiecte în cadrul apelului anunțat în luna iunie a.c. de JICA.

În cadrul ședinței, părțile au întreținut discuții detaliate pe marginea fiecărui concept de proiect tehnic aplicat în cadrul procedurii de selectare anunțate de JICA pentru anul fiscal nipon 2021 și identificat de către donator ca fiind viabil, cu potențial de implementare.

ADR Sud și-a argumentat solicitarea de proiect bazându-se pe faptul că disponibilitatea resurselor de apă în Republica Moldova este, actualmente, la un nivel critic, aspect care afectează capacitatea de dezvoltare economică a țării; volumul apelor subterane din Moldova este unul limitat, iată de ce urmează a fi identificată și valorificată pe deplin posibilitatea utilizării surselor alternative de apă potabilă de suprafață. În cazul raioanelor Ștefan Vodă și Căușeni, acest lucru ar fi posibil dată fiind existența în imediata apropiere a acestora a râului Nistru.

Ca obiective scontate ADR Sud și-a propus, în linii mari, următoarele: furnizarea apei potabile în conformitate cu standardele naționale conform directivei privind apa potabilă, minimalizarea riscurilor sanitare în zonă prin conectarea la o sursă de apă certificată, îmbunătățirea capacităților de management ale furnizorului de servicii de aprovizionare cu  apă, îmbunătățirea capacității administrațiilor raionale și locale pentru a supraveghea și monitoriza calitatea prestării serviciilor publice locale.

Urmează ca, în timpul apropiat, JICA să anunțe ADR Sud despre decizia adoptată pe marginea conceptului de proiect tehnic înaintat.

Menționăm că Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) este interesată în aprofundarea cooperării bilaterale cu Republica Moldova şi este deschisă pentru realizarea unor noi proiecte în țara noastră.

Domeniile de cooperare ale Republicii Moldova cu Guvernul Japoniei sunt:

·         sănătate - dotarea cu echipamente medicale a mai multor spitale municipale şi raionale;

·         agricultura - grant 2KR asistenţă pentru fermieri neprivelegiaţi;

·         educaţie - dotarea grădinițelor raionale cu echipamente nipone;

·         cultura - dotarea cu echipamente audio a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu", a Palatului Naţional „Nicolae Sulac" şi a Muzeului Naţional de Artă a Moldovei, dotarea Academiei de muzică şi teatru cu echipament multimedia;

·         economie - dotarea cu tehnică niponă a ÎMM-lor;

·         mediu - grant general pentru mediu şi schimbări climatice.

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

·         granturi

·         credite

·         cooperare tehnică, inclusiv AT (desemnarea experţilor/voluntarilor, instruirea specialiştilor în Republica Moldova şi în Japonia şi furnizarea echipamentului).

Ambasada Japoniei, de regulă, expediază o solicitare în iunie/iulie Guvernului pentru stabilirea conceptelor proiectelor de prioritate pentru fiecare tip de asistenţă. Propunerile de proiect sunt elaborate de către autorităţile administraţiei publice centrale din Republica Moldova şi sunt prezentate Guvernului Japoniei prin intermediul Ambasadei Japoniei în Republica Moldova. Propunerile sunt elaborate în conformitate cu formularele de aplicare ale autorităţilor japoneze.

Prin intermediul Ambasadei pot fi obţinute şi formulare de aplicare separate (de ex. proiecte de comunitate, solicitare de experţi, proiecte de asistenţă tehnică şi granturi). Termenul limită pentru prezentarea propunerilor de proiect este 15 august a fiecărui an.


 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud