print
Polonia ajută orașele din Republica Moldova să se modernizeze: proiecte de aproape 12 milioane de lei, implementate în 2018
17.12.2018
1546 Accesări

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a convocat o ședință de totalizare în cadrul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin prisma dezvoltării urbane integrate și durabile pentru anii 2017–2019”, pentru a prezenta principalele acțiuni realizate în proiect și discuta despre obiectivele activităților ce vor derula în anul 2019. La ședință a participat ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartolomiej Zdaniuk, alături de Secretarul de Stat al ministerului responsabil de domeniul dezvoltării regionale și rurale, Dorin Andros, specialiști ai ministerelor de resort din ambele țări, experți străini și reprezentanți ai Centrului de informare pentru autoritățile locale din Moldova.

Pe agenda zilei au fost incluse subiecte ce țin de proiectele implementate în anul 2018, activitățile realizate, planul de acțiuni pentru anul 2019, dar și următoarele etape ale procesului de revitalizare urbană la nivelul orașelor/municipiilor participante în cadrul proiectului.

Secretarul de Stat, Dorin Andros a mulțumit partenerilor pentru suportul acordat în dezvoltarea orașelor din țara noastră, a apreciat suportul experților în elaborarea documentelor de revitalizare urbană, menționând că: ”La nivel local au fost realizate șase proiecte pilot în Bălți, Cimișlia, Comrat, Edineț, Ocnița, Ungheni. Cu un buget total de circa 11, 5 milioane de lei, iar pentru Ungheni, Edineț, Cimișlia, Căușeni. Ocnița, Briceni, Soroca, Ialoveni, Bălți a fost oferit suport tehnic în valoare totală de circa 255 mii lei. Fiecare proiect include atât intervenții de infrastructură cât și măsuri sociale, toate pun accent pe implicarea cetățenilor în viața orașului, în procesul decizional începând cu micro-raioanele/cartierele orașului și până la aspecte generale”.

La rândul său, ambasadorul Bartolomiej Zdaniuk, a menționat că: ”Polonia a fost mereu aproape de Republica Moldova , vom susține țara dumneavoastră, să își mențină cursul European, ceea ce va permite să creem condiții pentru atragerea investițiilor, dar și să creștem încrederea cetățenilor în partenerii externi. Ne dorim să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor”.

Oficialii au stabilit și prioritățile pentru anul 2019, printre acestea fiind: crearea unui Centru de Revitalizare urbană; organizarea unei conferințe naționale în domeniu, pregătirea și aprobarea programelor de revitalizare urbană în orașele selectate; organizarea concursului de proiecte pentru orașele/municipiile care dețin Program de Revitalizare urbană, inclusiv, elaborarea unui ghid de Revitalizare urbană.

Menționăm, la nivel național în cadrul proiectului au fost elaborate ”Premisele Revitalizării urbane în RM” și ”Liniile directoare privind revitalizarea urbană în Republica Moldova”.

 ”Liniile directoare urmează să facă parte din Politica Publică privind Dezvoltare urbană în RM. Scopul  căruia este de a crea un sistem eficient de sprijin pentru dezvoltarea urbană. Aceste elemente au fost discutate în cadrul Departamentului pentru politică regională și urbană (DG REGIO) al Comisiei Europene, fiind cointeresați în asemenea politici care pot contribui la dezvoltarea echilibrată a regiunilor”, a precizat Secretarul de Stat, Dorin Andros.

Astfel, în acest context, orașele vor dezvolta programe de revitalizare urbană, care vor include și un portofoliu de idei de proiecte de revitalizare, planificate pentru următorii anii (inclusiv pentru aplicarea la diverse apeluri de proiecte).

Amintim, obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea sistemului de implementare a politicii regionale în Moldova, care va contribui la sporirea coerenței sociale, economice și teritoriale a țării prin crearea unui sistem eficient de susținere a dezvoltării locale.

În acest scop, va fi asigurat un suport cuprinzător de expertiză și de instruire în pregătirea și implementarea instrumentelor și proiectelor pilot, și anume în elaborarea programelor și proiectelor de revitalizare urbană și sporirii competenței Administrației Publice Locale din RM.

Potrivit oficialilor așteptările sunt de a  crea mecanisme și instrumente inovative de politică regională dedicate orașelor și municipiilor, de a pregăti faza preparatorie pentru concursul de proiecte (expertize, instruiri)  și de a organiza concursul proiectelor de revitalizare inclusiv implementarea lor în orașe și municipii – perioada anului 2019.

 

 

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Sud