print
INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectului „Construcția rețelelor interne de apeduct la apeductul magistral în comunaLebedenco, raionul Cahul (Etapa 1)”
09.10.2018
60 Accesări

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, anunță despre organizarea Licitației Publice nr.18/10, inițiate în vederea achiziționării Serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectului „Construcția rețelelor interne de apeduct la apeductul magistral în comuna Lebedenco, raionul Cahul (Etapa 1)”.

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova sau la adresa electronică adrsud@gmail.com.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova.

Termenul de depunere a ofertelor: 09.11.2018, ora 10:00.

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 09.11.2018, ora 10:00.

P  nr. 18/10
Autoritatea contractantă  Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
Adresa  bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova 
Telefon/fax  0 (241) 2 62 86 
Adresa electronică adrsud@gmail.com
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie  COROIAN DORIN
Obiectul achiziţiei  Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectului „Construcția rețelelor interne de apeduct la apeductul magistral în comuna Lebedenco, raionul Cahul (Etapa 1)”.
Cod achiziție GIZ UE  MSPL/GIZ/S/RTSA/002
Cod CPV   
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini  bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică  bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini  De stat
Termenul de depunere a ofertelor și de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.11.2018, ora 10:00

Pentru obținerea Documentației de atribuire, operatorii economici sunt invitați să o solicite printr-o scrisoare la adresa electronică adrsud@gmail.com.

 

 

Copyright © 2019 Agenția de Dezvoltare Regională Sud