print
Ambasada Marii Britanii a lansat un Apel de propuneri de proiecte
31.01.2018
3065 Accesări

Ambasada Marii Britanii a lansat apelul de propuneri de proiecte pentru Fondul de Bună Guvernare (FGB) din Moldova - Fondul de Sprijin Strategic. În Moldova, FBG încearcă să susțină o creștere economică durabilă și un mediu de afaceri favorabil, responsabilitate sporită și transparență a liderilor și factorilor de decizie aleși, vulnerabilități reduse la adresa corupției prin intermediul cetățenilor și implicarea independentă în mass-media în dialogul privind politica publică.

În conformitate cu prioritățile tezei schimbării în Republica Moldova a Fondului de Garantare Agricolă, Fondul va sprijini activitatea în următoarele domenii prioritare în 2018:

Domeniul prioritar 1: Consolidarea mass-media independente și a comunicărilor strategice

Domeniul prioritar 2: Creșterea economică și facilitarea mediului de afaceri

Domeniul prioritar 3: Reducerea oportunităților de corupție și sprijinirea responsabilității democratice

Teme transversale: Anticorupție, transparență, incluziune, integrarea dimensiunii de gen.

Această cerere de propuneri vizează în mod specific cererile de proiecte referitoare la Republica Moldova. Aplicațiile reușite vor fi sprijinite prin Fondul de susținere strategică al FGB, care este un mecanism de finanțare extrem de flexibil pentru a sprijini oportunitățile de reformă la scară mică.

Suma - de la £ 50.000 până la £ 70.000.

Solicitanții trebuie să completeze formularele propuse de proiect și de bugetul proiectului (în limba engleză).

Data limită - 26 februarie 2018 ora 16:00.

Propunerile de proiecte depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Pentru mai multe informații accesați https://goo.gl/sdK1V9

 

 

Copyright © 2019 Agenția de Dezvoltare Regională Sud