print
ANUNȚ: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist în achiziții publice
12.10.2017
383 Accesări

Anunţ privind organizarea Concursului pentru ocuparea postului vacant în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud

1.    Denumirea şi sediul Instituţiei publice organizatoare a concursului:

·        Agenţia de Dezvoltare Regională Sud;

·         or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului Raional Cimişlia);

·        Tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@gmail.com, web: www.adrsud.md

2.    Denumirea funcţiei vacante:  Specialist în achiziții publice

Condiţii de participare la concurs:

·        Cetăţean al Republicii Moldova;

·        Studii superioare în domenii relevante (achiziții publice, economic, juridic);

·        Domiciliu permanent în RM;

·        Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat, programe Word, Excel;

·        Cunoaşterea limbii române şi ruse. Cunoaşterea  limbii engleze va constitui un avantaj.

 Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

·        CV – ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv);

·        Copia buletinului de identitate;

·  Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educaţiei obţinute – pentru funcţiile, care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi;

·        Copia cărţii de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;

·        Cererea de înregistrare.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs este 10 noiembrie 2017, orele: 16.00.

Telefon/Fax: (0241) 2 62 86.

E-mail: adrsud@gmail.com

Adresa poştală – RM, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 12.

Persoana de contact – Nichita Irina, specialist resurse umane.

Copyright © 2018 Agenția de Dezvoltare Regională Sud