Alimentare cu Apă și Canalizare în raionul Cahul

   

Data de start și finalizare: 2019-2024/2025.
Beneficiarul: populația municipiului Cahul și localităților învecinate din raionul Cahul, precum și "Apă Canal Cahul" (ACC), furnizorul municipalității pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.
Stadiul de realizare proiect: În derulare.
Beneficiarul: populația municipiului Cahul și localităților învecinate din raionul Cahul, precum și "Apă Canal Cahul" (ACC), furnizorul municipalității pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.
Finanțatori: Proiectul "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul" (AAC) este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Federale Germania prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare KfW.
Parteneri:

 • Primăria  Municipiului Cahul
 • Agenția de Dezvoltare Sud
 • Apă Canal Cahul

Obiectivele proiectului: îmbunătățirea siguranței și accesului populației din raionul Cahul la servicii de aprovizionare cu apă potabilă de calitate și canalizare, prin realizarea măsurilor de reabilitare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și de eliminare a apelor uzate, precum și îmbunătățirea capacităților operaționale și de gestionare ale prestatorului de servicii. 

Rezultatele proiectului:

 • Noua conductă de aducțiune de la Prut la stația de tratare a apei din Cahul;
 • Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare pe străzile selectate din Cahul;
 • Reabilitarea stațiilor de pompare a apelor uzate din Cahul;
 • Extinderea sistemului de canalizare în Cahul;
 • Construcția unei noi stații de epurare a apelor uzate din Cahul;
 • Construcția rețelei de alimentare cu apă și canalizare în Cotihana;
 • Construcția sistemului de canalizare în Crihana Veche;
 • Achiziția echipamentelor de operare și mentenanță pentru Apă Canal Cahul;
 • Introducerea sistemului de citire la distanță a contoarelor de apă în Cahul;
 • Asistență tehnică Apă Canal Cahul.

Conținut proiect: Proiectul Alimentare cu Apă și Canalizare în raionul Cahul (AAC) vizează modernizarea stației de epurare a apei potabile și a unei stații noi de epurare a apelor uzate din orașul Cahul, extinderea rețelei de apeduct și canalizare în orașul Cahul, satul Cotihana și alte localități din raion.

Totodată, proiectul va moderniza rețelele de distribuție "Apă-Canal Cahul", în așa fel încât serviciul de aprovizionare cu apă și de canalizare să fie ridicat la nivelul standardelor europene, atât pentru locuitorii orașului Cahul, cât și pentru cei din zonele rurale.