Prima   -  Achiziții Publice   -  Anunțuri proceduri finanțate din FNDR - Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare în cadrul proectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni (etapa a II-a) și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi"

Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare în cadrul proectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni (etapa a II-a) și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi"

   
09.03.2022