Prima   -  Achiziții Publice   -  Anunțuri proceduri finanțate din FNDR - Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare, energie electrică și gaze naturale în cadrul proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere Bălți"

Anunț de intenție privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare, energie electrică și gaze naturale în cadrul proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere Bălți"

   
09.03.2022