Prima   -  Achiziții Publice   -  Documentația de atribuire - Achiziționarea Serviciilor de supraveghere tehnică asupra lucrărilor „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi””. REPETAT

Achiziționarea Serviciilor de supraveghere tehnică asupra lucrărilor „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi””. REPETAT

   
06.09.2022    

Achiziționarea Serviciilor de supraveghere tehnică asupra lucrărilor „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi””. REPETAT – documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct,  nerestricţionat, complet si gratuit laURL): mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662385252537