Prima   -  Achiziții Publice   -  Documentația de atribuire - Achiziționarea lucrărilor în cadrul proiectului "Racordarea la utilități a subzonei nr.18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere "Bălți"

Achiziționarea lucrărilor în cadrul proiectului "Racordarea la utilități a subzonei nr.18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere "Bălți"

   
25.05.2022    

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, anunță despre achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare, energie electrică, gaz în cadrul proiectului "Racordarea la utilități a subzonei nr.18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere "Bălți".

Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet și gratuit la https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653387596607?tab=contract-notice