Prima   -  Achiziții Publice   -  Achiziții în cadrul proiectelor cu finanțare din UE   -  Planuri/Documente/Regulamente - GHIDULUI OFERTANTULUI în domeniul Achizițiilor Publice, adaptat la condițiile PRAG UE

GHIDULUI OFERTANTULUI în domeniul Achizițiilor Publice, adaptat la condițiile PRAG UE

   
25.09.2019    

Noua versiune a GHIDULUI OFERTANTULUI în domeniul Achizițiilor Publice a fost elaborată cu suportul consultanților naționali și internaționali ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", având unul din principalele obiective organizarea și instruirea persoanelor juridice din mediul privat (potențiali ofertanți, ofertanți și contractanți) în materia achizițiilor publice bazate pe PRAG UE și asupra celor mai bune practici, aplicabile în Republica Moldova pentru proiectele cu finanțare GIZ Moldova.

Scopul prioritar al Ghidului este de a oferi orientare și îndrumare entităților juridice din mediul privat pentru pregătirea ofertelor, participarea în procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice pentru furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări, implementarea contractelor de achiziții publice și reprezintă un instrument de conştientizare în ceea ce privește reglementările care vor guverna procedurile de achiziții publice gestionate de ADR, având calitatea de autorități contractante, în numele și pentru MADRM.

Acest Ghid adresat operatorilor economici este un document care conține detaliile relevante și importante în achizițiile publice incidente legislației aplicabile în Republica Moldova, fiind util pentru sporirea cunoștințelor ofertanților și conștientizarea acestora în procedurile de achiziții publice. De-a lungul timpului s-a observat că majoritatea ofertanților fac foarte des greșeli și se confruntă cu rezultatele respingerii ofertelor care, în final, vor aduce pierderi atât pentru ofertant, cât și pentru autoritatea contractantă. Ghidul furnizează informații cuprinzătoare pentru a fi ușor de urmat față de reglementările și cerințele aplicabile în materia achizițiilor publice și pentru a preveni erorile cele mai frecvente la elaborarea ofertei și depunerea ofertei pentru participarea în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, precum și pentru a diminua riscurile legate de posibilitatea de apariție a unor litigii sau neînțelegeri între părțile contractante pe parcursul implementării contractului de achiziție publică.

Descarcă aici GHIDUL OFERTANTULUI în domeniul Achizițiilor Publice