Prima   -  Achiziții Publice   -  Achiziții în cadrul proiectelor cu finanțare din UE   -  Anunțuri/Tendere - ANUNȚ de participare la procedura de Cerere a Ofertelor de Prețuri (COP) privind achiziționarea autoturismului

ANUNȚ de participare la procedura de Cerere a Ofertelor de Prețuri (COP) privind achiziționarea autoturismului

   
29.07.2020    

În cadrul proiectului „Renașterea meșteșugurilor autentice - moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă", finanțat de către Uniunea Europeană  prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Sud invită operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea autoturismului prin procedura de achiziție COP.