Prima   -  Achiziții Publice   -  Rezultate proceduri - Rezultatele licitați­ei publice nr. 16/01 din 26.01.2016 privind achiziționarea Serviciilor de elaborare a proiectului tehnic pentru ”Apeduct magistral Leova – Iargara„

Rezultatele licitați­ei publice nr. 16/01 din 26.01.2016 privind achiziționarea Serviciilor de elaborare a proiectului tehnic pentru ”Apeduct magistral Leova – Iargara„

   
30.03.2016   1165 Accesări  

În cadrul Licitației Publice nr. 16/01 din 26.01.2016 privind achiziționarea Serviciilor de elaborare a proiectului tehnic pentru „Apeduct magistral Leova - Iargara", grupul de lucru pentru licitațiile publice pentru lucrări, bunuri și servicii,și achizițiile prin cererea ofertelor de prețuri pentru proiectele finanțate de Agenția de Cooperare  Internațională a Germaniei (GIZ), conform deciziei nr. 04/16 din 17.02.2016, a desemnat cîștigătoare unica ofertă calificată, prezentată de asociația operatorilor economici SRL „Fluxproiect" & SRL „Metiolis", liderul asociației fiind SRL „Fluxproiect" cu sediul în or. Ialoveni, str. Al. Cel Bun, 5/4, ap. 44, cu oferta valorică de 2 156 990,00 (două milioane o sută cincizeci și șase mii nouă sute nouăzeci lei, 00 bani) lei MD.

Vă informăm că în urma examinării, comparării și evaluării ofertelor prezentate în cadrul licitației, grupul de lucru a respins următoarele oferte și din următoarele motive:

OFERTANT

 

 

Documentele solicitate și alte condiții, cerințe față de operatorul economic

Corespundere

Explicații

URBANPROIECT I.N.C.P.

 

 

Certificatul de la Inspectoratul Fiscal

Nu corespunde

Certificatul menționat conține informații privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat, iar pentru calificarea ofertantului, certificatul nu trebuie să indice o datorie mai mare de 100 lei. Actul prezentat ne relatează despre existența la momentul emiterii acestuia a unei datorii de 126,47 lei.

Serviciile de proiectare aflate în derulare sau contractate

Lipsește

Nu a fost prezentată informația despre proiectele aflate în derulare

Dovada disponibilității de capital de lucru pentru acest contract

Nu corespunde

Ofertantul a indicat că nu dispune capital de lucru pentru acest contract

Propunerile despre componentele ce vor fi subcontractate în cadrul serviciilor de proiectare executate

Lipsește

Nu a fost prezentată informația despre operatorul economic ce va efectua lucrările geodezice. Licența ofertantului nu conține acest gen de activitate, iar devizul propus conține la acest capitol lucrări în valoare de 160 000  lei.

Experiență în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare la cel puțin un proiect executat de același caracter și complexitate analogic celui solicitat în caietul de sarcini, pe parcursul ultimilor 2 ani

Nu corespunde

A fost prezentat un contract privind construcția apeductului în Cotul  Morii cu o valoare de doar 84 000 lei

Certificat cu privirea la vizitarea obiectului de către ofertant

Lipsește

Nu a fost prezentat certificatul privind vizitarea obiectului de către ofertant (cerință obligatorie pentru calificarea ofertantului)

INTEXNAUCA S.A.

 

 

Dovada disponibilității de capital de lucru pentru acest contract

Nu corespunde

La această cerință obligatorie pentru calificare, ofertantul a făcut referire la raportul financiar pe anul 2014, care este anexat la pachetul de documente depus. Din conținutul acestuia însă, nu este posibil a stabili disponibilitatea de capital de lucru pentru acest contract.

Experiență în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de proiectare la cel puțin un proiect executat de același caracter și complexitate analogic celui solicitat în caietul de sarcini, pe parcursul ultimilor 2 ani

Nu corespunde

Au fost prezentate două contracte cu o valoare de 1 579 151 lei și respectiv 2 620 000 lei privind construcția sistemelor de irigare. Conform caietului de sarcini, cerință obligatorie pentru calificare a fost prezentare cel puțin a unui contract privind proiectarea unui obiect în domeniul aprovizionării cu apă potabilă de același caracter și complexitate în ultimii doi ani. Reieșind din cele expuse experiența similară nu corespunde cerințelor de calificare.

 

Ofertanții calificați au primit punctajul după cum urmează: