Prima   -  Achiziții Publice   -  Rezultate proceduri - Rezultatele licitației prin COP nr.15/01710 din 08.07.2015 privind achiziționarea ”Produse petroliere"

Rezultatele licitației prin COP nr.15/01710 din 08.07.2015 privind achiziționarea ”Produse petroliere"

   
22.07.2015   1750 Accesări  

Prin prezenta, vă informăm că, în cadrul licitației  prin COP nr.15/01710  din 08.07.2015 privind achiziționarea „Produse petroliere". REPETAT, grupul de lucru pentru achiziții publice de bunuri și servicii al Agenției de Dezvoltare Regională Sud, conform deciziei nr. 15/01710/001 din 08.07.2015, a desemnat cîștigătoare oferta prezentată de operatorul economic ÎCS „BEMOL RETAIL" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str M. Viteazul 2/2, cu oferta valorică de

82 404,40 (optzeci și două mii patru sute patru lei 40 bani) lei MD, inclusiv TVA.

În acest context invităm operatorul economic cîștigător - ÎCS „BEMOL RETAIL" SRL în vederea semnării contractului.

Vă aducem sincere mulțumiri pentru participare la licitație și sperăm la o colaborare pe viitor.