Prima   -  Achiziții Publice   -  Rezultate proceduri - Rezultatele licitației nr. 15/01445 din 01.07.2015

Rezultatele licitației nr. 15/01445 din 01.07.2015

   
22.07.2015   1624 Accesări  

Prin prezenta, vă informăm că, în cadrul licitației nr. 15/01445 din 01.07.2015 privind achiziționarea Construcția apeductului magistral Leova-Filipeni-Romanovca, raionul Leova" (Etapa II). REPETAT, grupul de lucru pentru achiziții publice de lucrări al Agenției de Dezvoltare Regională Sud, conform deciziei nr. 15/01445/001din 13.07.2015, a desemnat cîștigătoare oferta care acumulat punctajul maxim de 100 puncte, prezentată de operatorul economic S.R.L. „Polimer Gaz Construcții", cu sediul în mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, cu oferta valorică de 2 865 334,00 (două milioane opt sute șaizeci și cinci mii trei sute treizeci și patru lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Detalii aici