Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Noutățile proiectelor in derulare   -  Proiecte finanțate din sursele FNDR - Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud (ZEL Căușeni)

Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud (ZEL Căușeni)

   
17.02.2018    

Proiectul "Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud (ZEL Căușeni)”

Aplicant: Consiliul raional Căușeni

Parteneri: Consiliile raionale Ştefan Vodă, Cimişlia, primăriile din 10 localităţi din raionul Căuşeni şi trei din raionul Ştefan Vodă.

Sursă de finanțare: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională.

Costul proiectului: 18 620 180 lei

Acoperire financiară: 10 120 180 lei - din FNDR.

                                  Alocat în 2018 din FNDR - 1 000 000 lei.

                                  Alocat în 2019 din FNDR - 3 000 000 lei.

                                  8 500 000 lei - contribuția beneficiarului. 

Costuri: Drumul de acces  –12 313 530 600 lei (FNDR / estimativ); Rețele edilitare – 3 245 959,01 lei (beneficiar/real contractat).

Obiectivul proiectului: Sporirea atractivității investiționale în economia Regiunii de Dezvoltare Sud și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din regiune.

Beneficiarii proiectului: rezidenți ai ZEL, cca 5000 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă cu remunerarea garantată, tineri specialiști prin oportunitățile de ocupare a unui loc de muncă calificat.

 

Indicatori: Reţelele de gaz natural de o lungime de 522 metri;

                  Reţele electrice de lungime de 1486 metri cu staţia de  tarnsformare 2 КТП 1600 КВА -10/04 кВ

                  Reţele de apeduct  pe o lungime de 140 metri şi canalizare de 112 metri;

                  Drum de aces  modernizat pe o suprafață de 15,43 mii m2

                  Teren cu o suprafaţă de 3,0 ha amenajat penrtu construcţii industriale. 

Alocări și mijloace financiare valorificate:

- Conform deciziei CNCDR Nr 13/17 din 16 februarie 2018 pentru implementarea proiectului în anul 2018 a fost aprobată alocarea a 1 000,00 mii lei, dar nu au fost valorificate careva mijloace financiare.

- Din partea aplicantului sunt alocate mijloace financiare în sumă de 8,5 mil lei pentru următoarele tipuri de lucrări: rețelele canalizare, apeduct, electricitate, gaz.

- Conform deciziei CNCDR Nr 19/18 din 26 decembrie 2019 pentru implementarea proiectului în anul 2019 a fost aprobată alocarea a 3 000,00 mii leidar nu au fost valorificate careva mijloace financiare.

 

În total din FNDR sunt planificate lucrări de amenajare a teritoriului cu asigurarea accesului la ZEL, în sumă de 10 120,0 mii lei.

La moment lucrările de construcție solicitate spre finanțare din FNDR nu au fost executate deoarece rezidentul ZEL S.R.L.Coroplast Harness Technology încă nu a construit hala industrială.