Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Noutățile proiectelor in derulare   -  Proiecte finanțate din sursele FNDR - Reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională - str. I. Spirin din or. Cahul

Reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională - str. I. Spirin din or. Cahul

   
11.06.2014    

Partenerii de proiect: Consiliul raional Cahul, Consiliul raional Taraclia, Consiliul raional    Vulcănești. 

 Durata proiectului: 16 luni.

 Bugetul proiectului: 46 821,50 mii lei

 Suma aprobată din FNDR: 46 821,50 mii lei

 Suma alocată pentru anul 2014: 3 000 mii lei

 Suma totala contractată:    

Obiectivul general al proiectului: - eficientizarea transportului de mărfuri și călători în regiunea de Sud a Republicii Moldova prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

Beneficiarii proiectului:

-  Locuitorii or. Cahul (circa 41000 cetățeni)

- Transportatorii naționali și internaționali de mărfuri ce traversează punctul de trecere vamală "Cahul-Oancea" - circa 500 mașini de tonaj mare lunar pe direcțiile Oancea -ZAL Taraclia, circa 200 unități de transport lunar de la Oancea către ZAL Vulcănești, cât și alți peste 100 persoane care traversează zilnic hotarul cu direcționarea în raioanele de sud (conform datelor Serviciului Vamal Cahul).

- 15 întreprinderi care își desfășoară activitatea de producere, construcții, comerț și alimentație publică, cît și de export (ICS Tricou Fantasy SRL (Italia) amplasate pe str. I. Spirin;

- deținătorii a 8734 unități de transport înregistrați în or. Cahul.

 - populația r-lor Taraclia și Vulcănești - circa 187000 locuitori;

  GALERIE FOTO