Prima   -  Achiziții Publice   -  Planificare proceduri de achiziții - INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a lucrărilor de construcție în cadrul proiectului "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. Etapa II (stația de epurare)"

INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a lucrărilor de construcție în cadrul proiectului "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. Etapa II (stația de epurare)"

   
12.04.2019   762 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, anunță despre organizarea Licitației Publice nr.18/08, inițiate în vederea achiziționării lucrărilor în cadrul proiectului "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. Etapa II (stația de epurare)".

Valoarea estimată a achiziției fără TVA 46 119 291.67 lei.

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova sau la adresa electronică adrsud@gmail.com.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova.

Termenul de depunere a ofertelor: 02.05.2019, ora 10:00.

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 02.05.2019, ora 10:00.

Licitație Publică deschisă
Autoritatea contractantă  Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
Adresa  bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova 
Telefon/fax  0 (241) 2 62 86
Adresa electronică adrsud@gmail.com 
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie  COROIAN DORIN
Obiectul achiziţiei  "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. Etapa II (stația de epurare)"
Cod achiziție FNDR  
Cod CPV  45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini  bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică  bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini  De stat
Termenul de depunere a ofertelor și de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2019, ora 10:00

Pentru obținerea Documentației de atribuire, operatorii economici sunt invitați să o solicite printr-o scrisoare la adresa electronică adrsud@gmail.com