Prima   -  Achiziții Publice   -  Planificare proceduri de achiziții - INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a lucrărilor de construcție de apeducte în cadrul proiectului „Construcția rețelelor interne de apeduct la apeductul magistral în comuna Lebedenco, raionul Cahul (Etapa 1)

INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a lucrărilor de construcție de apeducte în cadrul proiectului „Construcția rețelelor interne de apeduct la apeductul magistral în comuna Lebedenco, raionul Cahul (Etapa 1)

   
10.09.2018   625 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, anunță despre organizarea Licitației Publice nr.18/08, inițiate în vederea achiziționării lucrărilor în cadrul proiectului „Construcția rețelelor interne de apeduct la apeductul magistral în com. Lebedenco r-nul Cahul (Etapa 1).

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova sau la adresa electronică adrsud@gmail.com.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova.

Termenul de depunere a ofertelor: 25.10.2018, ora 10:00.

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 25.10.2018, ora 10:00.

LP  nr. 18/08

Autoritatea contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Adresa

bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

Telefon/fax

0 (241) 2 62 86

Adresa electronică

adrsud@gmail.com

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

COROIAN DORIN

Obiectul achiziţiei

„Construcția rețelelor interne de apeduct la apeductul magistral în com. Lebedenco r-nul Cahul (Etapa 1)

Cod achiziție GIZ UE

MSPL/GIZ/L/SA/002

Cod CPV

45247130-0 – Lucrări de contrucții de apeducte 

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

De stat

Termenul de depunere a ofertelor și de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

25.10.2018, ora 10:00