Prima   -  Achiziții Publice   -  Planificare proceduri de achiziții - INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a lucrărilor de construcție de apeducte în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I

INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a lucrărilor de construcție de apeducte în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I

   
04.07.2018   680 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, anunță despre organizarea Licitației Publice nr.18/05 inițiate în vederea achiziționării lucrărilor de construcții de apeducte în cadrul proiectului: „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei-Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova sau la adresa electronică adrsud@gmail.com.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova.

Termenul de depunere a ofertelor 15.08.2018, ora 10:00.

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.08.2018, ora 10:00.

LP  nr. 18/05
Autoritatea contractantă  Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Adresa  bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Telefon/fax  0 (241) 2 62 86
Adresa electronică adrsud@gmail.com
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie  COROIAN DORIN
Obiectul achiziţiei  „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei-Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I
Cod achiziție GIZ UE MSPL/GIZ/L/SA/001
Cod CPV  45247130-0 – Lucrări de contrucții de apeducte
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini  bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică  bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini  De stat
Termenul de depunere a ofertelor și de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.08.2018, ora 10:00

Pentru obținerea Documentației de atribuire, operatorii economici sunt invitați să o solicite printr-o scrisoare la adresa electronică adrsud@gmail.com.