Prima   -  Achiziții Publice   -  Planificare proceduri de achiziții - În atenția operatorilor economici! ANUNȚ cu privire la licitația publică în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I

În atenția operatorilor economici! ANUNȚ cu privire la licitația publică în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I

   
23.05.2018   683 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în legătură cu lansarea procedurii de licitație publică GIZ UE MSPL/GIZ/L/SA/001, Cod CPV: 45247130-0 – publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 39 din 18.05.2018, “Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I, informează părțile interesate despre următoarele:

Conform deciziei Grupului de Lucru conform regulelor PraG UE din data de 23 mai 2018 procedura de Licitație Publică sus menționată a fost anulată, drept motiv servind lipsa disponibilității temporare a resurselor financiare pentru contractarea integrală a lucrărilor respective.

Pentru a nu prejudicia drepturile și obligațiile participanților la procedura de licitație supra invocată, notăm că finanțatorul GIZ, de comun cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud și beneficiarii finali ai proiectului sunt în căutarea soluțiilor de rigoare și în cel mai scurt timp posibil procedura respectivă va fi relansată.

În virtutea celor menționate, recomandăm operatorilor economici monitorizarea periodică a Buletinului Achizițiilor Publice.