Prima   -  Achiziții Publice   -  Planificare proceduri de achiziții - Licitația Publică Nr. 15/07/GIZ

Licitația Publică Nr. 15/07/GIZ

   
05.01.2016   1750 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță licitația publică inițiată în vederea achiziționării serviciilor de responsabil tehnic a lucrărilor „ Reabilitarea stației de apă potabilă din r. Prut or. Cahul"

Licitația Publică  Nr. 15/07/GIZ 

 nr.  05  din „ 04" ianuarie 2016                                                             or. Cimișlia

 Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Sud

 Sediul autorității contractante: R. Moldova, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare,

 Numărul de telefon și persoana de contact:                                                                                                                                                                                                                                                                    Dorin Coroian - specialist achiziții publice - 0 (241) 2 62 86

 Obiectul achiziției:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Servicii de responsabil tehnic a lucrărilor Reabilitarea stației de tratare a apei potabile din r. Prut or. Cahul"

Cod CPV:   71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Cerințele față de bunurile/serviciile solicitate:

Nr.

d/o

Denumirea / serviciilor

Cod CPV

Caracteristicile tehnice / cerințele

 

 

1.

Servicii de responsabil tehnic a lucrărilor

71520000-9

Servicii de responsabil tehnic a lucrărilor Reabilitarea stației de tratare a apei potabile din r. Prut or. Cahul"


 


Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) 11 ianuarie 2016, ora 10:00

Data/ora desfășurării concursului     11 ianuarie 2016, ora 10:00

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerințelor care vor fi luate în considerare pe lîngă prețul propus, cu indicarea - pe poziții, pe loturi, pe lista întreagă):  

 cel mai mic preț, pe loturi

Termenul și condițiile de prestare a serviciilor: pînă la finalizarea lucrărilor

Valuta și modul de achitare: serviciile vor fi achitate în lei MD, prin transfer

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Mențiuni privind garanțiile: nu se aplică

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1. Oferta, original (valoarea ofertei să nu fie mai mare de 1 % din valoarea contractului de bază - 9 692 679,00 lei MD, fără TVA);

2. Copia legitimației de responsabil tehnic (Legitimația să fie valabilă și emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în domeniul corespunzător);

3. Copia Certificatului de atestare tehnico-profesională (Certificatul valabil, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în domeniul corespunzător);

4. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (în cazul persoanelor juridice, emis de Camera Înregistrării de Stat);

5. Copia buletinului de identitate (în cazul persoanelor fizice);

6.  Lista obiectelor supravegheate (în ultimii 3 ani);

7. Curricullum vitae (îndeplinit de ofertant).