Prima   -  Presa   -  Noutăți - Echipa de experți în misiune de evaluare a proiectelor finanțate de UE în Regiunea de Dezvoltare Sud

Echipa de experți în misiune de evaluare a proiectelor finanțate de UE în Regiunea de Dezvoltare Sud

   
07.06.2024   631 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud împreună cu echipa de experți contractați de delegația UE în Republica Moldova, au desfășurat în perioada 4-5 iunie 2024, o misiune planificată de evaluare finală a proiectelor finanțate din surse UE pe domeniile Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și Eficiență Energetică (EE), implementate în Regiunea Sud.

Ziua 1: 4 mai 2024 – incinta ADR Sud, proiectele raionul Leova

Misiunea de evaluare a început cu desfășurarea unei ședințe de lucru în incinta ADR Sud, fiind discutate subiectele privind asigurarea de către beneficiari a durabilității proiectelor implementate, precum necesitățile investiționale și.

Apoi a fost desfășurată ședința comună cu beneficiarii proiectelor implementate în raionul Leova, și anume primarii localităților beneficiare de investiții Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui, Leova, Consiliul raional Leova precum și operatorii de servicii pentru proiectele de AAC, directorul LT „Constantin Spătaru” din or. Leova.

Proiectele inspectate pe 4 mai:

„Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” – s-au efectuat vizite la stația de pompare din or. Iargara și rezervoarele de apă din Cupcui. Investițiile în acest proiect de infrastructură constituie 93,38 mln lei, dintre care surse UE 86,62 mln lei, contribuția APL – 6,76 mln lei. Principalele rezultate atinse: 12100 persoane din 5 localități cu acces la servicii de aprovizionare cu apă, 98,4 km de rețele de distribuție a apei, 5 instalații de dezinfecție a apei și 2 rezervoare de apă construite.

 „Extinderea rețelei de canalizare în orașul Leova; Construirea unei stații de pompare a apelor uzate în orașul Leova” -  a fost efectuată o vizită de inspectare a stației de pompare a apelor uzate. Investițiile Totale în cadrul acestui proiect constituie 46,82 mln lei, 44,94 mln lei constituie surse UE, 1,92 mln reprezintă contribuția APL. Principalele rezultate ale implementării proiectului sunt 1200 persoane cu acces îmbunătățit la sistemul nou de canalizare, 13,95 km de rețele de canalizare, 1 stație de pompare a apelor uzate construită.

De asemenea a fost vizitată clădirea eficientizată energetic în cadrul proiectului: „Sporirea Eficienței Energetice a Liceului Teoretic “Constantin Spătaru”, orașul Leova”. Investițiile UE în acest proiect de infrastructură constituie 60,48 mln lei, contribuția APL constituind 1,8 mln lei. Cu 62,28 mln lei în cadrul proiectului menționat s-au obținut următoarele rezultate: circa 606 persoane cu acces îmbunătățit la studii, 1 clădire cu suprafața de 11476 m2 renovată sub aspect de eficiență energetică, 1 punct termic instalat, 1 sistem fotovoltaic cu capacitate de 10 kW, 5,65 km de rețele termice interne. 

Ziua 2: 5 mai 2024 – incinta LT „Matei Basarab”, orașul Basarabeasca

În ziua 2 a misiunii de evaluare, expertul contractat și specialiștii ADR Sud au inspectat proiectul „Sporirea Eficienței Energetice a Liceului Teoretic “Matei Basarab”, orașul Basarabeasca”, desfășurând în acest sens o ședință cu directorul liceului, președintele comitetului părintesc și părinți ai elevilor ce îți fac studii în instituția menționată.

Investiția în acest proiect constituie 25,3 mln lei, 25,1 mln lei fiind sursele UE, 0,2 mln contribuția APL.

Investițiile în acest proiect constituie 25,3 mln lei, surse UE în acest proiect de infrastructură constituie 25,1 mln lei, contribuția APL fiind de 0,2 mln lei. În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate: circa 230 persoane cu acces îmbunătățit la studii, 1 clădire cu suprafața de 2708 m2 renovată sub aspect de eficiență energetică, 1 punct termic instalat, 1 sistem fotovoltaic cu capacitate de 10 kW, 1,3 km de rețele termice interne.

Expertul delegat de UE a subliniat beneficiile semnificative aduse comunităților din raioanele Leova și Basarabeasca prin implementarea proiectelor implementate și importanța asigurării durabilității și sustenabilității acestora. Rezultatele și concluziile inspectării vor fi sistematizate într-un raport de evaluare finală a proiectelor finanțate de UE.