Prima   -  Presa   -  Noutăți - Ziua Mondială a Eficienței Energetice: "Energia Verde: Drumul către Sustenabilitate în Dezvoltarea Regională"

Ziua Mondială a Eficienței Energetice: "Energia Verde: Drumul către Sustenabilitate în Dezvoltarea Regională"

   
05.03.2024   558 Accesări  

O oportunitate majoră a SNDR 2022-2028 constă în sincronizarea cu ciclul și prioritățile politicii de dezvoltare regională ale Uniunii Europene, care pentru perioada de referință urmează să se bazeze pe nouă abordare de coeziune „Calea spre excelență” axată pe cinci obiective majore, unul dintre ele fiind: Tranziția spre o economia verde („o Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice”). În acest context, menționăm realizările ADR Sud în domeniul vizat.

2014-2015, anii în care ADR Sud a beneficiat de suportul proiectului MSPL în domeniul planificării sectoriale, cu implicarea reprezentaților administrațiilor raionale din regiune și a specialiștilor din cadrul ADR Sud. Experții contractați de proiectul MSPL au elaborat Programul Regional Sectorial în domeniul Eficiență Energetică pentru RD Sud - instrument operațional în planificarea regională, având menirea de a spori capacitatea autorităților publice locale (APL) în elaborarea unor proiecte regionale durabile și crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui portofoliu de proiecte în acest sector.

Elaborarea acestui document de planificare a servit drept premiză pentru atragerea în regiune a finanțărilor din sursele UE pentru 2 proiecte de eficiență energetică cu o valoare totală de peste 87,4 mln lei.

  • Proiectul „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru" din orașul Leova” - 62,28 milioane lei – finalizat
  • Proiectul „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orașul Basarabeasca” - 25,28 milioane lei – finalizat

Alte proiecte ce includ măsuri de eficentizare sunt finanțate din FNDRL:

  • Proiectul „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)” –12,61 milioane lei – finalizat;
  • Proiectul „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul” - 53,54 milioane lei – în derulare;
  • Proiectul „Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii nr.4 din municipiul Cahul” - 19,99 milioane lei – în derulare.

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) este principala sursă de finanțare a programelor de dezvoltare regională și locală. Prin intermediul Fondului sunt finanțate proiecte în domeniile: alimentarea cu apă și canalizare, termoizolarea clădirilor, creșterea atractivității turistice, dezvoltarea infrastructurii economice etc.

Există 2 modalități de a accesa acest Fond în domeniul eficienței energetice (informație detaliată HG Nr. 152/2022):

1. Concurs de selectare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională (competitiv/pe listă)
Măsura 3.2. Eficientizarea energetică a clădirilor publice
Eligibili:
Apel competitiv:  autoritățile publice locale de ambele niveluri, instituțiile publice, alte entități de drept public
Apel pe listă:
 a) autoritățile publice centrale;
 b) agențiile de dezvoltare regională;
 c) instituțiile publice;
 d) alte entități de drept public (orașe-poli de creștere).

2. Concurs de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Dezvoltare Locală finanțat din FNDRL Satul European
Măsura 2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
ACTIV: Perioada de aplicare 20 decembrie -  29 martie 2024;
Eligibili: autorităților publice locale de nivelul 1.