Prima   -  Presa   -  Noutăți - Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și-a ales o nouă conducere și a aprobat noul Regulament de organizare și funcționare

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și-a ales o nouă conducere și a aprobat noul Regulament de organizare și funcționare

   
29.05.2023   2507 Accesări  

Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud s-a întrunit în ședință extraordinară, vineri, 26 mai 2023, în format online. Membrii consiliului au ales o nouă conducere şi au aprobat mai multe decizii importante pentru dezvoltarea regională.

Ședința a fost una deliberativă, dată fiind prezența a 19 membri ai CRD Sud. La ședință a participat reprezentantul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Dl Igor Malai, șeful Direcției Politici de dezvoltare regională și locală.

În numele ministerului de resort, Dl Igor Malai, a venit cu un cuvânt de salut, exprimându-și recunoștința față de membrii CRD Sud pentru faptul că își asumă cu responsabilitate acest rol important care le revine. Reprezentantul MIDR a ținut să precizeze că domeniul de dezvoltare regională rămâne a fi prioritar chiar dacă în ultimul timp se vorbește mai mult despre dezvoltarea locală. Conform conceptului, politicile de dezvoltare locală vin să completeze politica de dezvoltare regională.

Totodată, Dna Olga Zlati, director interimar al ADR Sud, a punctat că conlucrarea productivă este un scop comun pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare regională, la nivel de regiune, și doar prin unitate lucrurile vor fi palpabile pe segmentul dat.  

Ulterior, Președintele  CRD Sud, Dl Mihail Olărescu, a enunțat principalele obiective ale ședinței și a supus votului ordinea de zi a acesteia.

Primul subiect de pe ordinea de zi a fost cel cu privire la alegerea președintelui și vicepreședintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, ținând cont de faptul că, în data de 23 martie 2023, a expirat mandatul acestora. Astfel, cu votul majorității membrilor săi, CRD Sud l-a ales în funcția de președinte pe Dl Nicolae Dunas, președintele raionului Cahul, iar în funcția de vicepreședinte - pe Dl Vasile Maxim, preşedintele raionului Ștefan Vodă.

Dl Igor Malai i-a mulțumit Dlui Olărescu pentru activitatea realizată și colaborarea eficientă cu ministerul de ramură pe parcursul mandatului deținut și a urat succes noului președinte și vicepreședinte ales.

În cadrul aceleiași ședințe, membrii CRD Sud au luat act de informația cu privire la Raportul de progres privind implementarea Programului Operațional Regional (POR) Sud 2022-2024 pentru anul 2022 și au aprobat Planul de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul 2023.

De asemenea, membrii CRD Sud au fost informați despre progresul implementării, în Regiunea de Dezvoltare Sud, a proiectelor incluse în Documentul Unic de Program 2022-2024, finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Alte decizii importante adoptate în cadrul ședinței extraordinare a CRD Sud, după audierea Raportului de evaluare a Cererilor de finanțare depuse în cadrul Apelului competitiv aferent Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, cu finanțare din FNDRL, ediția noiembrie 2022, au fost cu privire la aprobarea listei prioritare a proiectelor care urmează a fi incluse în POR Sud 2022-2024 și cu privire la aprobarea listei prioritare a proiectelor propuse pentru examinare în cadrul comisiei interministeriale.

Ulterior, membrii consiliului au aprobat noul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.