Prima   -  Presa   -  Noutăți - Noi investiții în infrastructura de apă și sanitație: La Cahul au fost lansate lucrările de construcție a noii Stații de Epurare a Apelor Uzate

Noi investiții în infrastructura de apă și sanitație: La Cahul au fost lansate lucrările de construcție a noii Stații de Epurare a Apelor Uzate

   
10.05.2023   218 Accesări  

La ceremonia de lansare, alături de partenerii europeni a participat și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija. În discursul său, ministrul a mulțumit Guvernului Germaniei și Uniunii Europene pentru investițiile considerabile în realizarea inițiativelor și proiectelor de infrastructură regională și locală, menționând că apa și sistemele de canalizare rămân prioritatea de bază pentru toate localitățile noastre, dar și pentru MIDR.

„Cu fiecare proiect implementat creștem calitatea infrastructurii la nivel național, creștem rata de conectare a populației la rețeaua publică de alimentare cu apă și canalizare și prin aceasta creștem calitatea vieții cetățenilor noștri. De această dată, pentru locuitorii orașului Cahul și ai satelor învecinate. Împreună cu echipa ministerului, depunem tot efortul în mobilizarea resurselor de finanțare naționale și externe pentru investițiile în infrastructura de alimentare cu apă și sanitație".

Proiectul „Aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Cahul", prevede îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în raion prin extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în mun. Cahul, construcția unei stații noi de captare a apei din râul Prut, construcția unei noi stații de tratare a apei potabile în Cahul, precum și extinderea sistemului de canalizare în mun. Cahul, dar și în alte localități ale raionului, în funcție de disponibilitatea mijloacelor financiare.

Implementarea Proiectului este prevăzută în 5 loturi majore, și anume:
• proiectarea și construcția rețelelor urbane de alimentare cu apă și canalizare în mun. Cahul, inclusiv 3 km de apeduct magistral nou de la stația de pompare și extinderea cu 35 km a rețelei de canalizare din Cahul, precum și renovarea a 3 stații de pompare a apelor uzate, cu reabilitarea a 4.5 km de colectoare de ape uzate;
• proiectarea și construcția unei noi stații de epurare a apelor uzate pentru orașul Cahul și satele învecinate;
• proiectarea și construcția rețelelor rurale de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Cahul, în satul Cotihana și Crihana Veche;
• procurarea echipamentului de operare și mentenanță pentru S.A. „Apă-Canal Cahul";
• instalarea a 8000 de contoare cu citire la distanță, inclusiv sistemele de citire, înregistrare și procesare a datelor.

Lucrările de construcție demarate astăzi, prevăd construcția noii stații de epurare a apelor uzate pentru orașul Cahul și satele învecinate, cu o valoare de cca 8,96 milioane euro, construcția a circa 33 km de rețea de canalizare și a stației principale de pompare a apelor, precum și conectarea a circa 1900 de gospodării din municipiul Cahul, în valoare de cca 9,39 milioane euro.

Valoarea totală a proiectului este de 46,4 mil euro, bani oferiți sub formă de grant din partea Guvernului Germaniei - 33,5 mil. euro și de Uniunea Europeană - 12,9 mil. euro.