Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

   
20.04.2023   2957 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de:

1.      Secția management integrat al proiectelor:

Specialist în monitorizarea proiectelor - 1 unitate (perioadă nedeterminată); 2 unități (perioadă determinată) - detalii aici

Specialist în achiziții publice - 1 unitate (perioadă nedeterminată) - detalii aici

2.      Secția monitorizare și evaluare:

Specialist în monitorizare și evaluare - 2 unități (perioadă nedeterminată) - detalii aici

3.      Secția planificare și cooperare regională:

Specialist în cooperare externă - 1 unitate (perioadă nedeterminată) - detalii aici

Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD - 1 unitate (perioadă nedeterminată) - detalii aici

Specialist în planificare - 1 unitate (perioadă determinată) - detalii aici

4.      Secția administrativă:

Șef secție administrativă/contabil-șef - 1 unitate (perioadă determinată) - detalii aici

Condiții de participare la concurs:

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este aptă din punct de vedere al stării sănătății pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul științelor economice, tehnice/ingineriei, jurnalism/științe ale comunicării, administrație publică, drept.

Experientă profesională: minimum 1 an în domeniu - pentru funcția de specialist;  minimum 5 ani în domeniu - pentru funcția de conducere - șef secție.

Cunoștințe: 

 • Limba română, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj,
 • Abilitați de lucru cu documentele, de consultare, comunicare  eficientă, lucru în echipă;
 • Cunoștințe avansate de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilități: abilități de a lucra în echipă, de a planifica și elabora documente de analiză și sinteză, abilități de lucru cu informația, organizare, elaborare a documentelor de tip rapoarte, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente

 • responsabilitatea față de atribuțiile de serviciu:
 • respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină:
 • responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • ținută vestimentară în procesul exercitării funcției;
 • respectarea normelor deontologice profesionale;
 • evitarea conflictului de interese;
 • sporirea competenței sale profesionale.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a) formularul de participare, se anexează pe pagina web a ADR Sud;

b) scrisoare de motivare (pentru funcția de conducere - șef secție);

c) curriculum vitae (CV);

d) copia buletinului de identitate;

e) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

f) copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 28 decembrie 2018 sau alte documente confirmative;

g)  declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

h) documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfășurării probei scrise sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs: 10 mai 2023, ora 16.00.

Telefon de contact: 0241 26286

Adresa poștala: MD-4101, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, etaj I.

E-mailadrsud@adrsud.gov.md

 Persoana de contact: Untilă Alina, specialist resurse umane.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală
 • Legea nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare (pentru candidații la funcția de șef secție administrativă/contabil-șef)
 • Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (pentru candidații la funcția de specialist în achiziții publice)
 • Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală
 • Hotărârea Guvernului nr.40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022 - 2028
 • Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente
 • Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice (pentru candidații la funcția de specialist în achiziții publice)