Prima   -  Presa   -  Noutăți - Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud s-a convocat astăzi, 15 noiembrie 2022, în ședință ordinară

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud s-a convocat astăzi, 15 noiembrie 2022, în ședință ordinară

   
15.11.2022   869 Accesări  

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud s-au reunit astăzi, 15 noiembrie 2022, în ședință ordinară şi au aprobat mai multe decizii importante pentru evoluția proiectelor de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Anunțându-se a fi deliberativă, dată fiind prezența a 21 de membri ai CRD Sud, ședința a fost prezidată de către Mihail Olărescu, președinte al CRD Sud, care a dat start lucrărilor forului regional, enunțând principalele obiective și supunând votului  ordinea de zi a ședinței.

Cu votul majorității membrilor CRD Sud prezenți, ordinea de zi a fost aprobată și, astfel, membrii forului regional au purces, în albie legală, la examinarea chestiunilor din ordinea de zi.

Prima chestiune de pe agendă a fost cea cu privire la Concursul privind identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor, propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. În context, Igor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare regională în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a informat membrii CRD Sud despre condițiile de participare la concurs a aplicanților eligibili și a menționat că scopul acestui nou apel lansat de MIDReste de a susține accelerarea dezvoltării socio-economice a orașelor, în special a orașelor-poli de creștere, capabile să susțină dezvoltarea în zonele rurale proxime.

"Orașele sunt esențiale pentru creșterea economică a Republicii Moldova, iar autoritățile publice joacă un rol cheie în susținerea și dezvoltarea acestora. O dezvoltare urbană corectă conduce la creștere economică de care beneficiază atât cetățenii din mediul urban, cât și ceilalți locuitori din zone limitrofe care ar trebui să beneficieze de acces egal la oportunitățile oferite de orașe, cum ar fi accesul la educație, locuri de muncă, infrastructură de sănătate și diverse opțiuni pentru activități de agrement", a declarat Dl Igor Malai, lansând un îndemn către autortățile administrațiilor publice locale ale municipiului Cahul, în calitate de oraș-pol de crestere, dar și ale orașelor Căușeni, Ștefan Vodă, Leova și Cimișlia din Regiunea de Dezvoltare Sud, care au aprobate Programe de revitalizare urbană (PRU) sau care sunt în proces de elaborare a PRU, să aplice cu proiecte viabile și, astfel, să încurajeze o dezvoltare economică sustenabilă și incluzivă.

În cele ce urmează, directorul ADR Sud, Dl Ion Pînzari, a informat membrii CRD Sud despre progresul implementării proiectelor de dezvoltare regională implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud, incluse în Documentul Unic de Program (DUP) 2022-2024 și finanțate din FNDRL. Astfel, potrivit raportului prezentat de către șeful ADR Sud, în perioada vizată, au fost initiate lucrări de construcție/servicii pentru 3 proiecte de dezvoltare regională finanțe din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), valoarea acestora fiind de 49,8 mln. lei. În acest sens, ADR Sud a reușit să valorifice în perioada de referință 17,3 milioane lei sau 62,2% din planul anual de finanțare pentru anul 2022.

Dna Irina Coroian, șefa Secției Planificare și cooperare regională din cadrul ADR Sud, a adus la cunoștința membrilor forului regional principalele activități realizate în cadrul proiectului "Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane", implementat de către ADR Sud, cu susținerea financiară a Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL)

În cadrul aceleiași ședințe, membrii CRD Sud au aprobat raportul privind implementarea de către ADR Sud a Programului Operațional Regional (POR) Sud 2022-2024, în perioada ianuarie-iunie 2022, prezentat de Dna Viorica Cuțitaru, și au luat act de informația prezentată de Dl Serghei Cojocari, director adjunct al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală cu privire la progresul implementării, în Regiunea de Dezvoltare Sud, a proiectelor selectate în cadrul Concursului de propuneri de proiecte desfășurat în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European".