Prima   -  Presa   -  Noutăți - Apel pentru propuneri de grant: Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic (BREN), Moldova

Apel pentru propuneri de grant: Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic (BREN), Moldova

   
21.07.2022   418 Accesări  

Institutul pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) anunță lansarea concursului de granturi pentru organizațiile societății civile și organizațiile promotoare a drepturilor femeilor din Republica Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic" (BREN).

Beneficiari țintă: Organizațiile societății civile și organizațiile promotoare a drepturilor femeilor din Republica Moldova

Termen limită de depunere a dosarelor: 14 august 2022.

Valoarea granturilor:  Până la 4 granturi mici în valoare de minim 20 000 lire sterline și maxim 50 000 lire sterline. Este posibilă acordarea a până la 2 granturi mari în valoare de până la 75 000 lire sterline.

Numărul estimativ al proiectelor care vor fi susținute financiar: 6-8   

Termenul de implementare a proiectelor: nu va depăși 5 luni

Scopul concursului de granturi este de a sprijini organizațiile societății civile (OSC) și organizațiile promotoare a drepturilor femeilor (OPDF) în promovarea și protejarea progreselor înregistrate la implementarea agendei Femei, Pace și Securitate (FPS) în dialogul cu autoritățile publice centrale și locale din Republica Moldova.

Deoarece granturile reprezintă una dintre componentele proiectului BREN, beneficiarii acestora urmează să participe și la activități de schimb de experiență și dezvoltare a capacităților realizate în cadrul proiectului la nivel național și regional.

Adițional, solicitanții trebuie să completeze chestionarul de evaluare a capacităților. Rețineți că acesta poate sta la baza deciziilor ulterioare de finanțare a activităților de dezvoltare organizațională a OSC-urilor și OPDF-urilor beneficiare de granturi în cadrul acestui concurs.

Cerințe

Granturile vor fi oferite organizațiilor societății civile și organizațiilor promotoare a drepturilor femeilor înregistrate în Republica Moldova. Organizațiile interesate urmează să valorifice și să dezvolte eforturile și progresele deja existente în Republica Moldova pe subiectele agendei Femeile, Pacea și Securitatea și să identifice și să abordeze deficiențele identificate în legătură cu acestea.

Activități eligibile pentru finanțarea IWPR:

 • Producerea materialelor: poate include cercetare, producerea conținutului educațional, promoțional sau media pe tematicile proiectului;
 • Advocacy: poate include activități de advocacy care vizează autoritățile publice centrale, locale sau organizații comunitare, precum instituțiile educaționale și religioase. Sunt încurajate activitățile care implică crearea de rețele în scopuri de advocacy;
 • Activități la nivel de comunități: activități axate pe dezvoltarea cunoștințelor ce țin de agenda Femeile, Pacea și Securitatea, în special destinate minorităților etnice, religioase și lingvistice, comunităților LGBTQI+. Activitățile vor urmări sporirea participării acestor comunități în discuțiile și procesele decizionale pe subiectele agendei Femeile, Pacea și Securitatea.

Perioada de implementare a proiectelor propuse nu va depăși cinci luni, iar bugetul se va încadra în suma de 20 000 - 50 000 lire sterline pentru granturile mici și până la 75 000 lire sterline pentru granturile mari.

IWPR încurajează cu tărie propunerile de proiecte din partea:

 • Organizațiilor conduse de femei și/sau tineri;
 • Organizațiile conduse de minorități etnice și religioase și comunitatea LGBTQI+;
 • Organizațiile care își desfășoară activitatea în afara capitalei, inclusiv în regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia;
 • Organizațiile nou create;
 • Organizațiile cu experiență în domeniile agendei Femeile, Pacea și Securitatea.

Acest apel pentru propuneri de grant urmărește să faciliteze parteneriatul între organizații, prin urmare propunerile comune sunt încurajate, în special în următoarele combinații:

 • parteneriate între organizațiile înregistrate în și în afara Chișinăului;
 • parteneriate între organizații care au domenii diferite de expertiză;
 • parteneriate între OSC-uri și organizații și/sau instituții media;
 • parteneriate între organizații de pe ambele maluri ale râului Nistru;
 • parteneriate între organizații conduse de grupuri majoritare (etnice, religioase, de orientare sexuală și identitate de gen) și minoritare (etnice, religioase, de orientare sexuală și identitate de gen).

Solicitanții de granturi trebuie să demonstreze:

 • Respect pentru egalitatea de gen și diversitate;
 • Sensibilitate la aspectele de gen și conflict;
 • Abilitatea de a identifica, analiza și diminua riscurile;
 • Transparență și responsabilitate în gestionarea proiectului, inclusiv managementul resurselor financiare;
 • Disponibilitate de a învăța și împărtăși experiența cu alți beneficiari de granturi;
 • Sustenabilitatea proiectului beneficiar de grant după finalizarea acestuia.

Mai jos urmează o lista neexhaustivă a domeniilor tematice pentru propunerile de proiecte:

1. Sprijin pentru  promovarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea în Republica Moldova.

 • Activități de advocacy care vizează autoritățile publice la nivel central și local pentru prioritizarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea, inclusiv elaborarea, monitorizarea și bugetarea noului Plan național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU;
 • Localizarea Planului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. Activitățile în aceste domenii ar trebui să valorifice și să continue eforturile existente în acest sens în Republica Moldova;
 • Crearea unor parteneriate/conexiuni/cadru de comunicare robust între actorii statali și nestatali pentru promovarea participării semnificative a femeilor în procesele de asigurare a păcii, stabilității și securității;
 • Încurajarea cooperării și dialogului privind agenda Femeile, Pacea și Securitatea în țările Parteneriatului Estic.

2. Sporirea incluziunii diferitor grupuri în procesele decizionale și dialogul privind pacea și securitatea.

 • Sensibilizarea femeilor de pe ambele maluri ale râului Nistru, minorităților etnice, religioase sau lingvistice și comunităților LGBTQI+ privind agenda Femeile, Pacea și Securitatea;
 • Dezvoltarea capacităților femeilor de pe ambele maluri ale râului Nistru, minorităților etnice, lingvistice sau religioase și comunităților LGBTQI+ de promovare a aspectelor importante în dialogul cu autoritățile publice locale;
 • Crearea oportunităților de educație informală pentru fete în domeniul egalității de gen și agendei FPS, în special în afara capitalei și a orașelor mari.

Cerințe specifice pentru solicitanții de granturi mari

Solicitanții de granturi mari (în valoare de până la 75 000 lire sterline) vor demonstra că au implementat cu succes un proiect de grant în valoare de cel puțin 50 000 lire sterline în ultimii trei ani. Solicitanții care nu îndeplinesc această condiție vor fi respinși.  

Solicitanții de granturi mari vor prezenta un plan de sustenabilitate a proiectului propus cu descrierea efectului multiplicator al proiectului și cu indicarea surselor de finanțare pentru activitățile care vor fi realizate după finalizarea proiectului.

Procedura de depunere a dosarelor

Organizațiile interesate vor transmite dosarul care va conține formularul propunerii de proiect și bugetul completate la adresa caucasusprogramme@iwpr.net.

Formularele de aplicare vor fi în curând disponibile în română și rusă aici: https://iwpr.net/engage

Dosarele pot fi depuse în engleză, română sau rusă. Deși este preferabil ca dosarele să fie în engleză, decizia privind acordarea granturilor nu va depinde de limba în care vor fi depuse dosarele.

Adițional, solicitanții trebuie să completeze chestionarul de evaluare a capacităților. Rețineți că chestionarul de evaluare a capacităților poate fi o precondiție pentru acordarea finanțării adiționale pentru dezvoltarea organizațională și dezvoltarea capacităților organizației.

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la adresa olesea@iwpr.net. Echipa IWPR va răspunde la întrebările recepționate până la 12 August 2022.

IWPR va organiza o sesiune de informare online pentru organizațiile interesate pe 28 iulie 2022, de la ora 11:00 până la 12:00, ora locală Chișinău. Organizațiile interesate se pot înregistra pentru sesiunea de informare aici: http://shorturl.at/mRTV5