Prima   -  Presa   -  Noutăți - Apel de propuneri pentru acordarea de Granturi pentru organizații neguvernamentale

Apel de propuneri pentru acordarea de Granturi pentru organizații neguvernamentale

   
27.06.2022   610 Accesări  

Proiectul Consiliului Europei „Sprijin în implementarea Convenției de la Istanbul în Republica Moldova" lansează un apel de propuneri pentru acordarea de Granturi pentru organizații neguvernamentale (ONG-uri) pentru a realiza campanii de conștientizare privind violența împotriva femeilor/violența domestică (VÎF/VD) și Convenția de la IstanbulConsiliul Europei intenționează să acorde 3 granturi în valoare maximă de 6.200 (șase mii două sute) de euro fiecare.

Granturile vor finanța proiecte de scară mică pentru a concepe și implementa campanii de creștere a gradului de conștientizare în lumina celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen (25 noiembrie-10 decembrie). Prin urmare, proiectele urmează să fie axate pe prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și promovarea standardelor stabilite în Convenția de la Istanbul ca cel mai cuprinzător tratat internațional pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (VÎF/VD).

Proiectele ar trebui să vizeze unul sau o combinație dintre următoarele părți interesate cheie:

 • Femei migrante, refugiate, solicitante de azil și femei în mișcare (din cauza războiului din Ucraina și fluxului de refugiați spre Moldova):
 • Femeile, inclusiv cele din grupuri defavorizate (minorități etnice, femei cu dizabilități, femei în vârstă, femei din mediul rural etc.);
 • Victime și potențiale victime ale VÎF/VD;
 • Potențiali agresori și agresori de VÎF/VD.

Pe lângă obiectivul general, vor fi preferate:

 • Proiecte sau acțiuni care vizează creșterea gradului de conștientizare la nivel național și promovarea unui impact direct și semnificativ asupra creșterii gradului de înțelegere și conștientizare cu privire la VÎF/VD;
 • Proiecte sau acțiuni care implică diferite părți interesate din diverse sectoare, inclusiv instituțiile și autoritățile de stat;
 • Proiecte sau acțiuni care promovează standardele și valorile Consiliului Europei și care urmăresc o abordare bazată pe drepturile omului, inclusiv principiile participării și incluziunii, egalității și nediscriminării, răspunderii, transparenței și accesului la informații.

CUM SE APLICĂ:

 • Formularul de aplicare completat și semnat, împreună cu documentele justificative, trebuie depus în format electronic (de preferință Word și PDF) - vezi Anexa I;
 • Bugetul estimat completat și semnat trebuie transmis în format electronic (Excel) - vezi Anexa II.

Alte documente justificative (suplimentare) includ:

 • Copie scanată a certificatului de înregistrare și a statutului organizației.
 • Extras de cont și raportul financiar.
 • Lista membrilor echipei implicați în activitate cu descrierea profilului.

Termenul limită pentru depunerea cererilor 04 august 2022 (până la 23:59, ora de vară a Europei de Est (UTC+3).

Cererile primite după data menționată mai sus nu vor fi luate în considerare.

Aplicațiile trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: vaw.gender.cooperation@coe.int

E-mailurile ar trebui să conțină următoarea referință la subiect: Granturi VAW.

Toate întrebările referitoare la această cerere specifică de propuneri trebuie trimise cel târziu cu o săptămână înainte de termenul limită de depunere a propunerilor, în limba engleză, și vor fi trimise exclusiv la următoarea adresă: vaw.gender.cooperation@coe.int , cu următoarea referință în subiect: Granturi VAW - întrebări.

Mai multe informații despre cererea de propuneri și procedura de aplicare pot fi găsite la:

 Apelul de propuneri 

ANEXE pentru apelul de propuneri:

   Anexa I - Formularul de aplicare- Appendix I - Application Form;

  Anexa II - Bugetul estimativ- Appendix II - Estimated Budget;

  Anexa III - Modelul Acordului de Grant (doar pentru informare) - Appendix III - Template Grant Agreement (for information only);

  Anexa IV - Ghid pentru utilizarea modelului de buget pentru Acordul de Grant - Appendix IV - Guidelines for using Grant Agreement budget templates.