Prima   -  Presa   -  Noutăți - Guvernul a aprobat lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională finanțate din FNDR pentru perioada 2022-2024

Guvernul a aprobat lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională finanțate din FNDR pentru perioada 2022-2024

   
12.01.2022   591 Accesări  

46 proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în regiunile și localitățile țării în perioada 2022-2024, cu un cost estimativ de 1,5 mlrd. lei. Banii vor fi destinați pentru creșterea accesului oamenilor la infrastructura de alimentare cu apă și sisteme de canalizare, modernizarea infrastructurii spațiilor publice etc.  

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2022-2024, care conține lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională, ce urmează să fie finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), inclusiv și din alte surse de finanțare externă. 
 
Documentul Unic de Program 2022-2024 este organizat în 3 Programe de finanțare: 

Programul 1 „Competitivitate”, care include 14 proiecte orientate spre valorificarea infrastructurii de afaceri, inclusiv rețele de start-up, racordarea la utilități publice a zonelor economice libere și a parcurilor industriale, crearea locurilor de muncă, sporirea atractivității turistice și a altor inițiative orientate spre dezvoltarea economică la nivel regional și local. Astfel, beneficiarii proiectelor vizate vor fi locuitorii raioanelor Soroca, Cahul și UTA Găgăuzia, mun. Bălți și Comrat pentru 5 proiecte pentru  valorificarea infrastructurii de afaceri.

Raioanele și localitățile din Anenii Noi, Dubăsari, Soroca, Orhei, mun Bălți și Chișinău, vor beneficia de 8 proiecte în vederea sporirii atractivității turistice. 

Programul 2 „Dezvoltare Urbană” - include proiecte destinate orașelor, menite să asigure revitalizarea zonelor urbane degradate, să creeze un confort sporit locuitorilor din urbe prin amenajarea spațiilor cartierelor și să asigure conectarea la utilități publice calitative. Acest program va fi un sprijin esențial administrațiilor publice în schimbarea aspectului exterior al orașelor, dar va avea și un impact major asupra dezvoltării teritoriilor și localităților adiacente acestor orașe. În acest mod, orașele Ocnița, Sîngerei, Ialoveni, Căușeni și mun. Bălți, Ciadâr-Lunga vor îmbunătăți aspectul urban șiconfortul locuitorilor prin implementarea a 6 proiecte de revitalizare urbană.

Programul 3 „Infrastructură Regională” – include implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare. În acest Program au fost incluse 26 de proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare cu un cost ce depășește 1,3 mlrd. lei, care ulterior va fi completat și cu alte surse financiare externe. Astfel, 33 de localități din raioanele Dondușeni, Ocnița și Soroca vor beneficia de un proiect, care va asigura locuitorii cu apă calitativă. 

Alte 11 localități din raioanele  Soroca și Florești vor spori accesul oamenilor la sistemele de aprovizionare cu apă prin implementarea proiectului „Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca”.
 
Un alt proiect care va asigura interconexiunea cu apă potabilă este proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a râului Prut, s. Măcărești, cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni”, care presupune conectarea la sistemul de aprovizionare cu apă din România, operatorul ApaVital.
De asemenea, va fi demarată etapa I a proiectului „Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești” al căror beneficiar vor fi locuitorii satelor Cotul Morii, Nemțeni, Obileni, Ivanovca, Mirești, Bujor, Leușeni.
 
Proiectele selectate în cadrul Documentului, care vor fi implementate în următorii 3 ani sunt:  
 
Programul 1. Competitivitate

1. Construcția Centrului expozițional NORD-EXPO – mun. Bălți;
2. Rețeaua Start-up Hub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord - mun. Soroca;
3. Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți” – Raionul Cahul, s. Crihana Veche;
4. Dezvoltarea inovativă a întreprinderilor agricole și prelucrătoare din regiune prin construcția unui complex de păstrare și ambalare a producției Găgăuzia - UTA Găgăuzia, mun. Comrat;
5. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post-incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadâr-Lunga și a Regiunii - UTA Găgăuzia,  mun. Ceadâr-Lunga;
6. Implementarea educației continue în domeniul antreprenoriatului în mediul rural prin formate hibride de instruire - UTA Găgăuzia, mun. Comrat;
7. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți – mun. Bălți;
8. Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Municipiul Soroca - mun. Soroca;
9. Dezvoltarea Grădinii Botanice ca destinație ecoturistică – mun. Chișinău;
10. Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” - raionul Orhei;
11. Dezvoltarea atractivității turistice în comunitățile de pe ,,Platoul Coșnița” și orașul Criuleni – raionul Dubăsari, raionul Criuleni;
12. Anenii Noi - Hub Național de turism sportiv - or. Anenii Noi;
13. Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a Republicii Moldova (Raioanele Străşeni, Călărași, Nisporeni şi Ungheni) - or. Călărași;
14. Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin” - UTA Găgăuzia, mun. Ceadâr-Lunga.
 
Programul 2. Dezvoltare urbană

15. Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți – mun. Bălți;
16. Păstrăm trecutul pentru viitor – reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare - or. Ocnița;
17. Sângerei – orașul incluziunii teritoriale - or. Sângerei;
18. Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni - or. Ialoveni;
19. Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni - raionul Căușeni - or. Căușeni, raionul Căușeni;
20. Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare - UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga.
 
Programul 3. Infrastructura regională

21. Aprovizionarea cu apă din râul Nistru pentru 33 localități din raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița – raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița;
22. Apă – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord – raionul Soroca;
23. Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini - mun. Edineț, or. Cupcini;
24. Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni - or. Glodeni;
25. Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca 2 – raioanele Florești și Soroca;
26. Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești - or. Florești;
27. Construcția apeductului magistral Sărata-Răzești-Voinescu-Mingir, raionul Hâncești - raionul Hâncești;
28. Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești - raionul Ungheni;
29. Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a rîului Prut –  s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni - raioanele Ungheni și Nisporeni;
30. Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni - raionul Strășeni;
31. Apeduct magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4) - raionul Ialoveni;
32. Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hâîncești, Etapa I - raionul Hâncești;
33. Apeduct Prut - Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni (etapele II și III) și com.Vărzărești - raionul Nisporeni;
34. Sisteme Regionale Apa-Canal - garanția sănătății noastre - raionul Hâncești;
35. Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare - raioanele Călărași și Strășeni;
36. Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca rîului Lapușnița, raionul  Hâncești – raionul Hâncești;
37. Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală - raioanele Strășeni și Călărași;
38. Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova – raionul Leova;
39. Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata-Răzeși, raionul Leova - raionul Leova;
40. Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadâr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova - raionul Leova;
41. Apeduct magistral Ștefan Vodă - Căușeni - Căinari - raioanele Ștefan Vodă, Căușeni și Căinari;
42. Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia - or. Cimișlia;
43. Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” - or. Căușeni;
44. Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului - or. Căușeni;
45. Modernizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în raionul Cahul prin extindere și regionalizare continuă - raionul Cahul;
46. Construcția stației de epurare a apelor uzate în municipiul Ceadâr-Lunga – UTA Găgăuzia, mun. Ceadâr-Lunga.